BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.)

Akreditovaný bakalářský studijní program v českém i anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě.

MAGISTERSKÉ STUDIUM (Mgr.)

Akreditovaný magisterský studijní program v českém i anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě.

Master of Business Administration (MBA)

Oborová specializace programu MBA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem.

DUBEN 2018

Od začátku dubna máme zbrusu nový moderní web, který je rychlejší, přehlednější a také optimalizovaný pro mobilní zařízení. Současně se nám také podařilo sladit grafickou podobu webu s Vysokou školou Jagiellońskou v Toruni.

BŘEZEN 2018

Další první ročník studia pro bakalářské studijní programy, magisterské studijní programy a Oceňování nemovitostí budeme otevírat k 1. 10. 2018, přijímací řízení k zahájení studia od tohoto data bude zahájeno k 1. 1. 2018.

Ke studiu programu MBA je možno se přihlašovat průběžně. Studijní skupiny pro distanční (online) formu studia zahajujeme každý měsíc.

SRPEN 2017

Koperníkův Toruň přichystal předání Jagiellonské ceny prezidentu Václavu Klausovi skutečně důstojně. Kromě laudatia od profesora Górskiho z Vysoké školy Jagiellońské promluvili rovněž kujavsko-pomořský maršálek, vojvoda z Bydhošti, primátor Toruně a náměstkyně ministra školství. Před ceremoniálem zazněla dokonce i zdravice prezidenta Andrzeje Dudy, kterou sem přijel osobně odprezentovat šéf jeho poradců.

ČERVEN 2017

Dne 12. června 2017 bylo slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a vytvoření partnerství mezi Českým svazem včelařů, z. s., okresní organizace Zlín a Krajský koordinační výbor Zlínského kraje, ČSV, z. s. a Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

Akreditované
studijní programy

Vysokoškolské studium je dle právního řádu České republiky osvobozeno od DPH. Bližší podmínky naleznete v sekci "O nás" a dále "Dokumenty, vnitřní předpisy a povinně zveřejňované informace".

ŠKOLENÍ A KURZY

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva Vnitra ČR s číslem akreditace AK/I-21/2016. Spolupracujícím subjektům a partnerům nabízí cílovým skupinám úředníků, vedoucích úředníků a volených zástupců veřejné správy další vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů. Rovněž nabízíme ve spolupráci s mateřskou vysokou školou profesně orientované manažerské vzdělávání MBA.

Standardní podmínkou dokončení akreditovaných, či profesních programů je absolvování předepsaných tematických modulů studia a zpracování závěrečné práce. Konkrétní podmínky zakončení naleznete u detailů jednotlivých programů a kurzů.

INFORMACE

o Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Business Administration.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese www.kj.edu.pl

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.
Studentské náměstí 1531, Uherské Hradiště, 686 01, Tel.: +420 775 475 742, E-mail: studium@fves.eu

© 2018 Copyright všechna práva vyhrazena.