Vědecké nakladatelství

Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií se primárně zaměřuje na vydávání odborných a vědeckých publikací v oblasti managementu, veřejné správy a regionálního rozvoje. Vědecké nakladatelství je registrováno Národní knihovnou České republiky a Národní agenturou ISBN České republiky pod identifikátorem nakladatelství ISBN 978-80-906614.

Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií se skládá z Vědecké rady nakladatelství, Redakce a odborných recenzentů.

Recenznímu řízení podléhají všechny odborné a vědecké publikace, které by měly být vydány v rámci vědeckého nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií. Redakce nejprve posoudí, zdali je tematické zaměření připravované publikace v souladu s profilem nakladatelství. Poté jsou vybrání tři nezávislí oponenti, kteří jsou experty na danou oblast hodnocené publikace. V případě kladného postupu recenzního řízení doporučují Vědecké radě nakladatelství publikaci k vydání.

V případě úspěšného recenzního řízení je hodnocené publikaci přiděleno vědeckým nakladatelstvím Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií identifikační číslo ISBN a publikace je připravena k vydání a tisku.


Vědecká rada nakladatelství

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY NAKLADATELSTVÍ
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Česká republika
ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY NAKLADATELSTVÍ
 • PhDr. Ondřej Andrys, MAE, Česká školní inspekce, Česká republika
 • doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika
 • Doc. Ing. Štefan Hronec, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
 • Prof. Dr. rer. pol. Günter Hofbauer, Technische Hochschule Ingolstadt, Germany
 • doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
 • prof. UE dr. hab. Miloš Kráľ, University of Economics in Katowice, Polsko
 • doc. Ing. Josef Kubík, CSc., Vysoká škola logistiky v Přerově, Česká republika
 • PhDr. Michal Lukač, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika
 • doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika
 • prof. Ing. Petr Němeček, DrSc., NEWTON College, a.s., Česká republika
 • Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA, NEWTON College, a.s., Česká republika
 • prof. UE Dr.hab. Andrzej Piosik, Unwersytet ekonomiczny w Katowicach, Polsko
 • Prof. dr. hab. Jan Pyka, University of Economics in Katowice, Polsko
 • Mgr. Ondřej Slach, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika
 • Prof. Dr. Martin Užík, Berlin School of Economics and Law, Německo
 • prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
 • Dr. Kazimierz Waluch, PhD., Pawel Wlodkowic University College in Płock, Polsko
 • Ing. Petr Zahradník, MSc., EcoSoc, Brusel, Belgie

Redakce

HLAVNÍ REDAKTOR
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA
ČLENOVÉ REDAKCE NAKLADATELSTVÍ
 • Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA
 • PhDr. Mgr. Petr Janíček, PhD., MBA
 • Ing. Blanka Vytrhlíková, MBA

i

INFORMACE:
Vědecké nakladatelství je registrováno Národní knihovnou České republiky a Národní agenturou ISBN České republiky pod identifikátorem nakladatelství ISBN 978-80-906614.