OSOBNOSTI

na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti působí zejména tyto osobnosti,
které se podílejí jak na vedení fakulty, tak na pedagogické i výzkumné činnosti.


Dr. Joanna Górska - Szymczak, Ph.D. LLM

Rektorka Vysoké školy Jagiellońské v Toruni

Dr. Joanna Górska - Szymczak, Ph.D. LLM je absolventkou právních studií na prestižní univerzitě v Oxfordu ve Velké Británii. Již během svých studií se věnovala problematice práva obchodních korporací a mezinárodnímu právu. Tyto praktické zkušenosti dále rozvíjí v akademickém sektoru, kde se publikační a přednáškovou činností profiluje do oblasti mezinárodního práva a managementu institucí. Je veřejně činná a aktivně působí v neziskovém sektoru. Je garantem Konfuciovi třídy, kterou zaštituje Univerzita Hubei z provincie Wuhan, Čína. V současné době zastává pozici rektorky Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA

Děkan fakulty, předseda Akademické rady

Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA je docentem v oboru "Regionální a sociální rozvoj" z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Během své praxe získal bohaté zkušenosti z akademického sektoru v tuzemsku i zahraničí. Další profesní a manažerské dovednosti si osvojil během svého působení ve vrcholných manažerských pozicích ve veřejné správě, kdy v pozici hlavního manažera koordinoval řešení řady investičních i neinvestičních projektů. V současné době působí v komerčním sektoru na CEO postech a je expertem v oblasti realitního trhu. Ve volném čase aktivně včelaří a zajímá se o problematiku virtuálních kryptoměn, a to jak z pohledu primárního miningu, tak strategické analýzy vývoje trhu. Hovoří anglicky, německy, polsky a čínsky.


Ing. Róbert Scholaster, MBA

Proděkan pro spolupráci s praxí, autorizovaná osoba pro ocěňování nemovitostí a programy v oblasti realit

Ing. Róbert Scholaster, MBA se dlouhodobě věnuje problematice řízení a managementu společností. Má bohaté zkušenosti v oblasti realitního trhu v tuzemsku i zahraničí. Je autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj v oboru Obchodník s nemovitostmi. Na fakultě se věnuje rozvoji spolupráce fakulty s širokou praxí.

PhDr. Mgr. Petr Janíček, PhD., MBA

Proděkan pro zahraniční spolupráci

PhDr. Mgr. Petr Janíček, PhD., MBA získal akademické vzdělání v oborech Právo a právní věda (Mgr.) a Veřejná politika a správa (PhDr.). Specializuje se na oblast pracovního práva, obchodního práva a bezpečnostně právních studií. Na fakultě zastává funkci právníka a proděkana pro zahraniční vztahy, kdy je zodpovědný zejména za podporu internacionalizace fakulty a budování širokých, dlouhodobých mezinárodních vztahů.


Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA

Proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA se specializuje na oblast vzdělávacích politik, lokalizačních faktorů firem a institucí v území a je expertem na problematiku Evropské unie. Na fakultě zastává funkci proděkana pro vědu a výzkum a je odpovědný za publikační strategii fakulty a přípravu vědeckých projektů.

Ing. Zdeněk Raška, Ph.D.

Tajemník fakulty

Ing. Zdeněk Raška, Ph.D. získal doktorské vzdělání v oboru "Management a ekonomika" a na fakultě zastává funkci tajemníka, kdy je odpovědný zejména za ekonomiku a řízení vnitřních záležitostí. Během své profesní praxe působil jak v akademickém, tak komerčním sektoru na pozicích ekonomického ředitele, či hlavního ekonoma. Rovněž je autorizovaným burzovním makléřem a zabývá se obchody na akciovém trhu.


Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA

Vedoucí katedry managementu a marketingu

Ing. Milan Škarka, Ph.D. MBA získal doktorské vzdělání v oboru "Management a ekonomika" a profesní manažerské vzdělání Liverpool John Moores Univerzity. Během své praxe získal profesní zkušenosti v komerčním sektoru v rámci manažerských pozic, kdy byl odpovědný zejména za strategické řízení rozvoje firem v bankovním sektoru.

Doc. Ing. Miloš Král, CSc.

Vedoucí katedry ekonomie a statistiky

Doc. Ing. Miloš Král, CSc. je mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti financí, ekonomie a bankovnictví. Získal bohaté zkušenosti v tranformačním období, kdy působil na ministerstvech financí jak československé federace, tak následně obou nástupnických států. Tyto zkušenosti následně zúročil mimo jiné i v akademickém sektoru, o čemž svědčí několik desítek mezinárodních publikací v tomto tématu.


Ing. Jana Novosáková, PhD., MBA

Proděkanka pro studium, Vedoucí katedry veřejné správy a územního rozvoje

Ing. Jana Novosáková, PhD., MBA se ve svém výzkumu věnuje problematice lokalizačních faktorů firem a institucí v území. Dále se specializuje na problematiku veřejných zakázek a další otázky související s evropskou integrací. Na fakultě je odpovědná za řízení Katedry veřejné správy a územního rozvoje a je proděkanem pro studijní záležitosti fakulty.

Ing. Blanka Vytrhlíková, MBA

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Blanka Vytrhlíková, MBA během své profesní praxe působila v řadě institucí na pozici hlavní projektové manažerky a finanční manažerky. Její specializací je orientace v problematice Strukturálních a investičních fondů Evropské unie, ekonomiky a rozpočtování. Na fakultě je odpovědná za komunikaci se studenty a studentský informační systém.


Ing. Radovan Kunc

Koordinátor programů dalšího vzdělávání

Ing. Radovan Kunc, vystudoval Mendelovu Univerzitu v Brně, působil na manažerských a HR pozicích v obchodních firmách a neziskových organizacích. Organizoval a vedl licenční sportovní kurzy a vzdělávací programy v cizím jazyce (AJ, RJ) v tuzemsku i v zahraničí. Má bohaté zkušenosti s realizací assessment a development centra v rámci rozvojových programů i výběrových řízení.

Doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.

Doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. je specialistou v oblasti geografických informačních systému, informatiky a systémového inženýrství, ve kterém se habilitoval na Provozně ekonomické fakultě Univerzity Pardubice. Ve své praxi se věnuje strategickému plánování a prostorovému rozhodování. Na fakultě se zabývá kvalitativními parametry disertačních prací, zejména v programu MBA.


i

INFORMACE:
O dalších konkrétních akademických pracovnících naleznete vždy u daného oboru a semestru.