Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Speciální pedagogika

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí kurz „Speciální pedagogika“ v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j. MSMT- 21721/2021-1-679.


Akreditovaný kurz

PROFIL ABSOLVENTA KURZU:

Akreditovaný kurz je určen kvalifikovaným učitelům, vychovatelům, učitelům odborného výcviku a praktického vyučování a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti speciální pedagogiky. Absolvent získá dovednosti a znalosti v oblasti speciální pedagogiky a vzdělávání osob s hendikepem.

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium v oblasti pedagogických věd.

Studium probíhá v souladu § 7 odst. 2 písm. c); § 8 odst. 2 písm. d), § 9 odst. 7 písm. a); § 15; § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

VSTUPNÍ POŽADAVKY:

Doklad o odborné kvalifikaci pro výkon přímé pedagogické činnosti dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (uchazeč o studium dokládá jako součást přihlášky ke studiu).

MÍSTO VÝUKY:

 • Studium je realizováno v Olomouci
 • Moderní učebny ve výukové budově v dochodné vzdálenosti od vlakového nádraží Olomouc s možností parkování
 • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • Bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky

PŘEHLED STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ:

Speciální pedagogika se zabývá zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání osob lidí s hendikepem, čemuž je uzpůsobena skladba studijních modulů. Studenti se zabývají například základními právními předpisy, pedagogickým procesem a souvisejícími aspekty.

Termíny výuky:

Zimní semestr 2023
v Olomouci:

 • 23.09.2023
 • 07.10.2023
 • 21.10.2023
 • 04.11.2023
 • 25.11.2023
 • 13.01.2024
 • 27.01.2024

Letní semestr 2024
v Olomouci:

 • 10.02.2024
 • 24.02.2024
 • 23.03.2024
 • 06.04.2024
 • 20.04.2024
 • 04.05.2024
 • 18.05.2024


Zimní semestr v Olomouci 2024 - termíny výuky budou vypsány.
Letní semestr v Olomouci 2025 - termíny výuky budou vypsány.

MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

CENA KURZU:

 • Cena kurzu je 33.000 Kč.
 • Cena je konečná, vzdělávání je osvobozeno od DPH.
 • Studium je možné hradit ve splátkách 11.000 Kč za jeden semestr.
 • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia.
 • Podklady ke studiu jsou zahrnuty v ceně studia.
 • Kapacita omezena!

INFORMACE O STUDIU:

 • Délka studia: 3 semestry
 • Datum zahájení studia: 23.9.2023
 • Výukové termíny: sobota
 • Všechny výukové dny jsou přenášeny živě online.

DOKUMENTY:

HODINOVÁ DOTACE A FORMA ZAKONČENÍ:

 • Přímá výuka, forma zakončení: závěrečná práce.
 • Výuka se koná o vybraných sobotách v čase 9:00 hod. - 17:00 hod.

WORKSHOP KE STUDIJNÍMU PROGRAMU:

Termín konání: 12. září 2023 (úterý) v čase 18:00-19:00 hod., místo konání bude BEA Campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc. Zájemci o studium programu Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování si mohou přijít poslechnout prezentaci děkana Fakulty doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA, o podrobnostech studia akreditovaných programů.


ÚČAST JE BEZPLATNÁ.
Prosíme zájemce o potvrzení účasti na workshopu na e-mailu studium@fves-olomouc.cz.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty. Můžete také využít rychlou on-line přihlášku.

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401