Chcete se stát učiteli?

Na základě akreditace MŠMT realizujeme studijní program Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci systému DVPP.

Studium je určeno pro absolventy vysokých škol magisterského stupně (včetně absolventů technických, lingvistických nebo přírodovědných oborů) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vzdělávacích nebo odborných předmětů základní školy nebo střední školy.


Akreditovaný kurz

Studium je nabízeno pro oborové zaměření:

 • Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk
 • Český jazyk a literatura
 • Dějepis
 • Chemie
 • Informatika
 • Fyzika
 • Biologie
 • Matematika
 • Zeměpis
 • Výchova k občanství a základů společenských věd

(viz § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd).

TERMÍNY VÝUKY:

Zimní semestr v Olomouci 2021:
 • 09.10.2021
 • 23.10.2021
 • 06.11.2021
 • 20.11.2021
 • 04.12.2021
 • 29.01.2022
 • 05.02.2022
Letní semestr v Olomouci 2022:
 • 26.02.2022
 • 12.03.2022
 • 26.03.2022
 • 09.04.2022
 • 23.04.2022
 • 07.05.2022
 • 21.05.2022

Zimní semestr 2022: Termíny výuky budou vypsány

MÍSTO VÝUKY:

 • Studium je realizováno v Olomouci
 • Moderní učebny ve výukové budově v dochodné vzdálenosti od vlakového nádraží Olomouc s možností parkování
 • V případě probíhajících vládních opatření se o aktuální formě studia informujte na tel. 605106401 nebo e-mailu studium@fves-olomouc.cz
 • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • Bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky

Informace o studiu:

 • Délka studia: 3 semestry
 • Datum zahájení studia: 2 x ročně, vždy v říjnu a v únoru kalendářního roku
 • Výukové termíny: sobota

Cena studia:

Celková cena za studium zaměřené na jeden aprobační předmět je 33.000 Kč. Studium je možné hradit ve splátkách 11.000 Kč za 1 semestr.

Upozornění: cena za studium je zcela konečná, nečekají na Vás skryté poplatky a platby, kdy si jiné instituce účtují poplatek za přihlášku ke studiu, poplatky za dílčí a závěrečnou zkoušku, poplatek za praxi, či poplatek za obhajobu závěrečné práce.

Podmínky zakončení studia:

Součástí studia je reflektovaná učitelská praxe na základní nebo na střední škole v rozsahu celkem 100 hodin během tří semestrů (1. semestr = 20 hodin, 2. semestr = 40 hodin, 3. semestr = 40 hodin).

Zpracování závěrečné práce v rámci studia daného aprobačního předmětu.

Absolvování závěrečné zkoušky, která se skládá z pedagogiky, psychologie, oborové didaktiky (dle studijního plánu studenta) a obhajoby závěrečné práce.

KONTAKTY:

Kontaktní email:
studium@fves.eu

Kontaktní telefon:
+420 775 475 742

Přihláška ke studiu je ke stažení zde:

Vyplněnou přihlášku zasílejte na email studium@fves.eu dostačuje zaslání v dokumentu word přílohou emailu. Po odeslání přihlášky budete kontaktováni Studijním oddělením ve věci dalších podkladů a obdržíte sadu informací ke studiu.

Kdo se může stát učitelem?

Jste absolventem vysoké školy a máte magisterský, či inženýrský titul? Rádi byste se věnovali práci s mládeží? V tom případě je náš studijní program Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ určen právě pro Vás. Kontaktujte nás emailem či telefonicky pro další informace a postup ve věci Vašeho studia.