Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání se zaměřuje na realizací vzdělávacích a zejména jazykových kurzů jazyka českého pro zahraniční studenty.

Mgr. Bc. Radim F. Holeček, MBA

Ředitel centra celoživotního vzdělávání, Koordinátor jazykových kurzů pro cizince, Koordinátor pro nábor studentů ze zemí východní Evropy a SNS

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

E-mail: studium@fves.eu
Tel.: +420 602 321 338

PROFIL OSOBNOSTI:

Mgr. Bc. Radim F. Holeček je uznávaným odborníkem na vzdělávání dospělých a na vzdělávání cizinců. Vystudoval učitelství pro střední školy obor Německý jazyk a literatura – Historie (Mgr.), Obchodní ruštinu (Bc.), v současné době zakončuje Ph.D. na Lvovské státní univerzitě (Ukrajina) v oboru Politologie a mezinárodní vztahy. Po zkušenosti s výukou na řadě středních škol zakotvil jako odborný asistent na PF UJEP v Ústí nad Labem (katedra germanistiky, centrum jazykové přípravy), 5 let vedl Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP. V letech 2013-17 byl poslancem PS Parlamentu České republiky. Publikační činnost zasahuje oblasti: židovská problematika, ruskojazyčné mafie, parlamentarismus.