Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Doctor honoris causa (dr.h.c.)

Titul Doctor honoris causa (dr. h.c.) je udělován osobnostem, které prokázaly vynikající přínos v oblasti vědy, umění, kultury, filozofie, společenských věd, medicíny nebo v jiných oblastech lidské činnosti. Jedná se o projev uznání odborníkům v daném oboru.

Čestný titul Doctor honoris causa (dr.h.c.) uděluje děkan Fakulty na návrh komise pro udělování čestných doktorátů honoris causa (dr.h.c.). Komise pro udělování čestných doktorátů honoris causa (dr.h.c.) se skládá z pěti členů a při zvažování kandidáta na udělení čestného titulu uváží mimo jiné zejména publikační činnost, současné výsledky kandidáta, ale také jeho dosavadní přínos pro poznání současného světa.

Čestný titul dr.h.c. může být udělen mimo jiné:

  • Za mimořádný přínos a úspěchy z hlediska mezinárodního měřítka, a to v oblasti rozvoje ekonomické vědy, managementu, veřejné správy,
  • Za mimořádný přínos a úspěchy z hlediska kultury anebo osobám, které se jinak zasloužily o prospěch lidstva.

Kandidát na udělení čestného titulu dr.h.c. podává přihlášku na projednávání návrhu společně s přílohami. Kandidát musí s udělením vyjádřit souhlas, což stvrzuje svým podpisem. Pravidla udělování čestného titulu jsou uvedena v souboru Metodika udělování čestného titulu Doctor honoris causa (dr.h.c.) na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Poplatky:

Aktuální výši poplatku za evaluační řízení vám rádi obratem sdělíme na dotaz zaslaný na e-mail: studium@fves.eu.

Další informace:

Fakulta může udělovat čestné tituly Doctor Honoris Causa (dr.h.c.) na základě listiny č. C93282/SL25/KSBR dle zápisu u Krajského soudu v Brně z roku 2023.

PŘIHLÁŠKA K EVALUAČNÍMU ŘÍZENÍ:

Vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail: studium@fves.eu,
jako předmět e-mailu uveďte: dr.h.c.

Soubory