Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Informace, poslání a cíle fakulty

Informace o fakultě

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, splněním informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice.


Vnitřní členění fakulty

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti se, z hlediska vnitřní organizace, člení na orgány, katedry a další pracoviště:

 • Děkan
 • Proděkan pro studium
 • Proděkan pro spolupráci s praxí
 • Proděkan pro zahraniční spolupráci
 • Proděkan pro vědu a výzkum
 • Akademická rada
 • Tajemník fakulty
 • Katedra veřejné správy a územního rozvoje
 • Katedra ekonomie a statistiky
 • Katedra managementu a marketingu
 • Sekretariát děkana, proděkanů a tajemníka fakulty
 • Studijní oddělení

Poslání a cíle fakulty

Posláním Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je vychovávat odborníky a specialisty v řadě tematických oborů a disciplín. Fakulta nabízí programy a kurzy ať již v režimu celoživotního vzdělávání a učení, které jsou orientovány pro partnery v profesní praxi, či vícesemestrálních akreditovaných profesních programů.

Ovšem nosnými studijními oblastmi jsou studijní programy v tématu "Správa" a "Správa a ekonomika", kdy jsou tyto studijní programy nabízeny jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia. Nabídka studia je jak v prezenční, tak kombinované formě.

Rovněž nabízíme studium v jazyce českém, či anglickém. V našich studijních programech nabízíme řadu tematických specializací, kdy klademe důraz na praktické uplatnění absolventa, s akcentem na rozvoj klíčových znalostí, dovedností a kompetencí, dle zvolené studijní specializace.


Registrace u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v registrech vysokých škol. Nahlédout do registru MŠMT můžete v registru vysokých škol, nebo přehledu vysokých škol v ČR.

Areál, ve kterém sídlí Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti disponuje kapacitou pro 1 200 studentů. V areálu jsou umístěny studentské koleje, univerzitní knihovna, studovna a další prostory pro vzdělávací potřeby studentů. Spolupracujeme s městem zřízenou společností EDUHA, www.eduha.cz, a jsme schopni zajistit ubytování pro studenty o kapacitě 300 lůžek přímo v areálu, v rámci nadstandardních, velmi pěkně upravených pokojů. Standardem je dostupnost vysokorychlostního internetu.


MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Historie, současnost, informace

Uherské Hradiště je historické město, které v roce 1257 založil český král Přemysl Otakar II. Už odedávna je přirozeným srdcem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro Uherského Hradiště bylo prohlášeno městskou památkovou zónou.

Se svými více než 25 tisíci obyvateli je město Uherské Hradiště centrem významné sídelní aglomerace na Moravě; společně s městy Kunovice a Staré Město u Uherského Hradiště čítá souměstí přibližně 40 tisíc obyvatel.

Historický vývoj celého území Uherskohradišťska je spjat s bohatým kulturním a folklorním životem města i regionu. Mezi nejvýznamnější folklorní a kulturní události ve městě Uherském Hradišti patří Slavnosti vína a otevřených památek, vysoce populární filmová přehlídka Letní filmová škola, Festival hudebních nástrojů lidových muzik, kulturní a sportovní festival Slovácké léto a stovky dalších společenských událostí a aktivit.
Město Uherské Hradiště je skvělým místem pro studia i celý život.

Uherské Hradiště prožívá v několika posledních letech bouřlivý rozvoj stavební činnosti. Vzniklo mnoho nových staveb, historické budovy se dočkaly rekonstrukce.
Celá aglomerace rovněž lokalizuje řadu průmyslových činností a aktivit mnoha firem a společností, které nabízí řadu volných pracovních míst či studentských brigád, praxí a stáží. Mnohé z nich realizují vlastní výzkum a inovují své procesy s nabídkou produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Internetové stránky:
www.mesto-uh.cz