Fakulta veřejnoprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti
Informace, poslání a cíle fakulty

Informace o fakultě

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, splněním informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice.

Poslání a cíle fakulty

Posláním Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je vychovávat odborníky a specialisty v řadě tematických oborů a disciplín. Fakulta nabízí programy a kurzy ať již v režimu celoživotního vzdělávání a učení, které jsou orientovány pro partnery v profesní praxi, či vícesemestrálních akreditovaných profesních programů. Ovšem nosnými studijními oblastmi jsou studijní programy v tématu "Správa" a "Správa a ekonomika", kdy jsou tyto studijní programy nabízeny jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia. Nabídka studia je jak v prezenční, tak kombinované formě. Rovněž nabízíme studium v jazyce českém, či anglickém. V našich studijních programech nabízíme řadu tematických specializací, kdy klademe důraz na praktické uplatnění absolventa, s akcentem na rozvoj klíčových znalostí, dovedností a kompetencí, dle zvolené studijní specializace.

Sídlo fakulty - vzdělávací kampus, Studentské náměstí 1521, Uherské Hradiště

Areál, ve kterém sídlí Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti disponuje kapacitou pro 1 200 studentů. V areálu jsou umístěny studentské koleje, univerzitní knihovna, studovna a další prostory pro vzdělávací potřeby studentů. Spolupracujeme s městem zřízenou společností EDUHA, www.eduha.cz, a jsme schopni zajistit ubytování pro studenty o kapacitě 300 lůžek přímo v areálu, v rámci nadstandardních, velmi pěkně upravených pokojů. Standardem je dostupnost vysokorychlostního internetu.

Vnitřní členění fakulty

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií se, z hlediska vnitřní organizace, člení na katedry a další pracoviště:

Katedra veřejné správy a územního rozvoje

Katedra ekonomie a statistiky

Katedra managementu a marketingu

Sekretariát děkana, proděkanů a tajemníka fakulty

Studijní oddělení