Indexováno

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development je indexován v následujících mezinárodních databázích: