Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Publikační etika

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development
(IJPAMED)

Tyto etické standardy byly vytvořeny tak, aby poskytly soubor minimálních standardů publikační etiky časopisu International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED). Obecné zásady byly vytvořeny v reakci na požadavky orientace v širokém spektru stále složitějších etických otázek. Jejich cílem je pomocí autorům identifikovat a podporovat takové praktiky a rozvíjet povědomí o etické tvůrčí činnosti.

Redakční rada a redakce časopisu IJPAMED se zavazují k dodržování pravidel etického chování. Editor ani jiný člen redakce nesmí zveřejnit žádnou informaci o zaslaném příspěvku nikomu jinému než autorovi, recenzentům, potenciálním recenzentům, jiným členům redakce a vydavateli, je-li to žádoucí.

Chtěli bychom autorům (současným i budoucím) zdůraznit, že všichni recenzenti, interní a externí editoři dodržují pravidla COPE, která považujeme za velmi důležitá pro naši práci. Redakční rada dodržuje pravidla dobré praxe COPE a snaží se co nejlépe uplatnit minimální normy stanovené COPE (www.publicationethics.org).

Redakční rada časopisu International Journal of Public Administration, Management and Economic Development dodržuje zásady akademického psaní a akademické etiky uvedené v práci: Miguel Roig (2003, 2006): Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing, dostupné z: https://ori.hhs.gov/sites/default/files/plagiarism.pdf.

Editor

Editor je zodpovědný za odstranění všech informací vedoucích k identifikaci autora, odstranění afilace a tzv. acknowledgement před zasláním příspěvku do recenzního řízení.

Editor je odpovědný také za rozhodnutí, který z předložených článků by měl být předán do recenzního řízení. Rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí článku k publikování je založeno na důležitosti článku, originalitě a srozumitelnosti, platnosti studie a významu poslání časopisu.

Autoři

Autoři jsou povinni potvrdit, že oni i spoluautoři článku splňují všechna kritéria autorství a že nikdo, kdo splňuje tato kritéria, nebyl vynechán.

Všichni uvedení autoři se shodli na celém obsahu příspěvku, včetně seznamu autorů a postavení autora v článku. Korespondenční autor je zodpovědný za zajištění tohoto souhlasu, souhlasu všech autorů se zařazením a uvedením příspěvku v časopisu a za veškerou správu a komunikaci mezi časopisem a všemi spoluautory, a to před i po publikování. Autoři jsou povinni zajistit odpovědnost všech autorů za příspěvek. Autoři deklarují úroveň vědeckého příspěvku a nesou za něj odpovědnost.

Recenzenti

Recenzentům není sdělováno autorství, afilace a tzv. acknowledgement článku. Recenzenti si musí být vědomi toho, že jsou požádáni o recenzní posudek obsahující důvěrné informace, se kterými by jako s takovými mělo být zacházeno. Recenzenti by měli vyjádřit svůj názor jasně a podložit jej argumenty, rovněž nesmí být ve střetu zájmu ve vztahu k předkládanému výzkumu. Recenzenti jsou požádáni o provedení kontroly plagiátorství.