Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Kurz

Hodnocení finanční situace podniku dle účetních informací


Cílová skupina kurzu:

 • Podnikatelé OSVČ
 • Účetní podnikatelů OSVČ
 • Pracovníci neekonomických oddělení

Podmínky vstupu do kurzu:

 • Věk 18 let
 • Maturitní zkouška

Garant kurzu:

Ing. Barbora Sekaninová

Délka kurzu:

4 hodiny (1 hodina = 60 minut)

Termíny výuky:

Individuálně, dle zájmu uchazečů.

Místo výuky:

Olomouc

Vyučovaná témata:

 • Rozvaha – aktiva, pasiva
 • Struktura aktiv a pasiv a vliv na finanční výsledky
 • Výkaz zisků a ztrát – náklady, výnosy
 • Struktura nákladů a výnosů
 • Hodnocení finanční situace podniku dle účetních výkazů
 • Praktické příklady

Studijní materiály:

Prezentace, příklady

Výstupní doklad:

Osvědčení o absolvování kurzu

Cena kurzu:

2.000 Kč

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401