Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Kurz

Základní orientace v účetních výkazech – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow


Cílová skupina kurzu:

  • Podnikatelé OSVČ
  • Pracovníci neekonomických oddělení

Podmínky vstupu do kurzu

  • Věk 18 let
  • Maturitní zkouška

Garant kurzu:

Ing. Barbora Sekaninová

Délka kurzu:

4 hodiny (1 hodina = 60 minut)

Termíny výuky:

Individuálně, dle zájmu uchazečů.

Místo výuky:

Olomouc

Vyučovaná témata:

  • Rozvaha – aktiva, pasiva
  • Výkaz zisků a ztrát – náklady, výnosy
  • Výkaz cash flow – příjmy, výdaje
  • Provázanost mezi jednotlivými výkazy
  • Praktické příklady

Studijní materiály:

Prezentace, příklady

Výstupní doklad:

Osvědčení o absolvování kurzu

Cena kurzu:

2.000 Kč

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401