Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Kurz

Úvod do účetnictví


Cílová skupina kurzu:

 • Podnikatelé OSVČ
 • Účetní podnikatelů OSVČ
 • Široká veřejnost
 • Zájemci o obor účetnictví

Podmínky vstupu do kurzu:

 • Věk 18 let
 • Maturitní zkouška

Garant kurzu:

Ing. Barbora Sekaninová

Délka kurzu:

4 hodiny (1 hodina = 60 minut)

Termíny výuky:

Individuálně, dle zájmu uchazečů.

Místo výuky:

Olomouc

Vyučovaná témata:

 • Základní účetní pojmy
 • Rozdíly mezi účetnictvím a daňovou evidencí
 • Rozdíly mezi FO a PO z pohledu účetnictví a daní
 • Seznámení s účetními výkazy – rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow
 • Zásady a principy při vedení účetnictví

Studijní materiály:

Prezentace, příklady

Výstupní doklad:

Osvědčení o absolvování kurzu

Cena kurzu:

2.000 Kč

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401