Magisterské studium

Magisterský studijní program: Správa a ekonomika

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí zájemcům o studium akreditovaný magisterský studijní program "Správa a ekonomika", a to s možností výběru některého z jeho studijních oborů:

  • Správa a ekonomika
  • Správa a ekonomika v oblasti včelařského provozu a udržitelná správa krajiny
  • Správa a ekonomika v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami
  • Správa a ekonomika v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Základní informace o magisterských studijních oborech

Jazyk výuky: český / anglický

Forma studia: pro 2017/2018 pouze kombinovaná (od 2018/2019 i prezenční forma)

Standardní délka studia: 2 roky, tj. 4 semestrů

Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba diplomové práce a závěrečné zkoušky

Poplatky: magisterské studium je zpoplatněno částkou 21 000 Kč / semestr. Vysokoškolské studium je dle právního řádu České republiky osvobozeno od DPH. Bližší podmínky naleznete v sekci "O nás" a dále "Dokumenty, vnitřní předpisy a povinně zveřejňované informace".

Přihlášky ke studiu: naleznete ke stažení v záložkách jednotlivých oborů. Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či poštou na adresu fakulty.

Proč studovat u nás

  • Atraktivní studijní obory poskytující kvalifikaci s dobrou uplatnitelností na trhu práce, pozornost věnována rovněž měkkým kompetencím - cizí jazyky, ICT technologie, komunikační dovednosti
  • Nová, vysoce progresivní vysoká škola kladoucí důraz na moderní formy výuky a maximálně individualizovaný přístup ke studujícím
  • Kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor a zapojení odborníků z praxe nahrazující akademickou výuku tradičních vysokých škol
  • Široká spolupráce vysoké školy se subjekty v regionu, navázání spolupráce během studia
  • Klidné a vlídné prostředí mezinárodně zasazené vysoké školy se sídlem v přívětivém regionu Slovácka