Město Uherské Hradiště
Historie, současnost, informace

Historie, současnost, informace

Uherské Hradiště je historické město, které v roce 1257 založil český král Přemysl Otakar II. Už odedávna je přirozeným srdcem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro Uherského Hradiště bylo prohlášeno městskou památkovou zónou.

Se svými více než 25 tisíci obyvateli je město Uherské Hradiště centrem významné sídelní aglomerace na Moravě; společně s městy Kunovice a Staré Město u Uherského Hradiště čítá souměstí přibližně 40 tisíc obyvatel.

Historický vývoj celého území Uherskohradišťska je spjat s bohatým kulturním a folklorním životem města i regionu. Mezi nejvýznamnější folklorní a kulturní události ve městě Uherském Hradišti patří Slavnosti vína a otevřených památek, vysoce populární filmová přehlídka Letní filmová škola, Festival hudebních nástrojů lidových muzik, kulturní a sportovní festival Slovácké léto a stovky dalších společenských událostí a aktivit.

Město Uherské Hradiště je skvělým místem pro studia i celý život.

Uherské Hradiště prožívá v několika posledních letech bouřlivý rozvoj stavební činnosti. Vzniklo mnoho nových staveb, historické budovy se dočkaly rekonstrukce.

Celá aglomerace rovněž lokalizuje řadu průmyslových činností a aktivit mnoha firem a společností, které nabízí řadu volných pracovních míst či studentských brigád, praxí a stáží. Mnohé z nich realizují vlastní výzkum a inovují své procesy s nabídkou produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Uherské Hradiště

Česká republika


Oficiální webové stránky města:

www.mesto-uh.cz