Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vědecké nakladatelství

Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií se primárně zaměřuje na vydávání odborných a vědeckých publikací v oblasti managementu, veřejné správy a regionálního rozvoje. Vědecké nakladatelství je registrováno Národní knihovnou České republiky a Národní agenturou ISBN České republiky pod identifikátorem nakladatelství ISBN 978-80-906614.

Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií se skládá z Vědecké rady nakladatelství, Redakce a odborných recenzentů.

Recenznímu řízení podléhají všechny odborné a vědecké publikace, které by měly být vydány v rámci vědeckého nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií. Redakce nejprve posoudí, zdali je tematické zaměření připravované publikace v souladu s profilem nakladatelství. Poté jsou vybrání tři nezávislí oponenti, kteří jsou experty na danou oblast hodnocené publikace. V případě kladného postupu recenzního řízení doporučují Vědecké radě nakladatelství publikaci k vydání.

V případě úspěšného recenzního řízení je hodnocené publikaci přiděleno vědeckým nakladatelstvím Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií identifikační číslo ISBN a publikace je připravena k vydání a tisku.


Vědecká rada nakladatelství

PŘEDSEDA VĚDECKÉ RADY NAKLADATELSTVÍ
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Česká republika
ČLENOVÉ VĚDECKÉ RADY NAKLADATELSTVÍ
 • PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, Česká školní inspekce, Česká republika
 • doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., Fakulta sociálních věd, Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, Slovenská republika
 • doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika
 • Doc. Ing. Štefan Hronec, PhD., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
 • Prof. Dr. rer. pol. Günter Hofbauer, Technische Hochschule Ingolstadt, Germany
 • doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
 • prof. UE dr. hab. Miloš Kráľ, University of Economics in Katowice, Polsko
 • doc. Ing. Josef Kubík, CSc., Vysoká škola logistiky v Přerově, Česká republika
 • PhDr. Michal Lukač, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika
 • doc. RNDr. Josef Navrátil, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Česká republika
 • prof. Ing. Petr Němeček, DrSc., NEWTON College, a.s., Česká republika
 • Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA, NEWTON College, a.s., Česká republika
 • prof. UE Dr.hab. Andrzej Piosik, Unwersytet ekonomiczny w Katowicach, Polsko
 • Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA, LL.M., Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko
 • Prof. dr. hab. Jan Pyka, University of Economics in Katowice, Polsko
 • doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně
 • Mgr. Ondřej Slach, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika
 • Syed Qasim Shah, DBA, Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Česká republika
 • Ing. Hana Štverková, Ph.D., MBA, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
 • Prof. Dr. Martin Užík, Berlin School of Economics and Law, Německo
 • prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

Redakce

HLAVNÍ REDAKTOR
 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA
ČLENOVÉ REDAKCE NAKLADATELSTVÍ
 • Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA
 • PhDr. Mgr. Petr Janíček, PhD., MBA
 • Ing. Blanka Vytrhlíková, MBA

Ve vědeckém nakladatelství Fakulty bylo vydáno:

 • Kolektiv autorů, (2019). Veřejné finance, finanční právo a veřejné zakázky, ISBN: 978-80-88328-04-9
 • Kolektiv autorů, (2019). Občanské právo a veřejnoprávní smlouvy, ISBN: 978-80-88328-05-6
 • Kolektiv autorů, (2019). Prognózy ekonomických procesů a rozhodování podniků, ISBN: 978-80-88328-06-3
 • Kolektiv autorů, (2019). Exekuční postupy, ISBN: 978-80-88328-07-0
 • Kolektiv autorů, (2019). Pracovní právo, ISBN: 978-80-88328-08-7
 • Kolektiv autorů, (2019). Správní řád, ISBN: 978-80-88328-09-4
 • Kolektiv autorů, (2019). Ústavní systém státních orgánů, ISBN: 978-80-907435-1-9
 • Kolektiv autorů, (2019). Vyjednávání a mediace, ISBN: 978-80-907435-2-6
 • Kolektiv autorů, (2019). Ekonomie, ISBN: 978-80-907435-3-3
 • Kolektiv autorů, (2019). Finanční a kapitálové trhy, ISBN: 978-80-907435-4-0
 • Kolektiv autorů, (2019). Sociologie organizací, ISBN: 978-80-907435-5-7
 • Kolektiv autorů, (2019). Veřejné politiky, ISBN: 978-80-907435-6-4
 • Kolektiv autorů, (2019). Mezinárodní právo veřejné, ISBN: 978-80-907435-8-8
 • Kolektiv autorů, (2019). Správní právo, ISBN: 978-80-907435-9-5
 • Kolektiv autorů, (2019). Trestní a přestupkové právo, ISBN: 978-80-88328-00-1
 • Kolektiv autorů, (2019). Financování a tvorba projektů EU, ISBN: 978-80-88328-01-8
 • Kolektiv autorů, (2019). Mezinárodní ekonomika, ISBN: 978-80-88328-02-5
 • Mihálik Jaroslav, (2018). Annual Conference Faculty of Social Sciences UCM Trnava: Political Science and European Studies, ISBN: 978-80-906614-2-4
 • Bočáková Oľga, (2018). Annual Conference Faculty of Social Sciences UCM Trnava: Social Policy and Services, ISBN: 978-80-906614-3-1
 • Machyniak Ján, (2018). Annual Conference Faculty of Social Sciences UCM Trnava: Public Administration and Public Policy, ISBN: 978-80-906614-4-8
 • Patková Daniela, (2018). Možnosti využitia terapií v sociálnych službách, ISBN: 978-80-906614-9-3
 • Nikolajová-Kupferschmidtová Elena, Prando Patrizia, (2018). Rebus linguae: on selected aspects of languages for special purposes, ISBN: 978-80-907179-7-8
 • Hájek Oldřich, Novosáková Jana, (2018). Teoretické minimum a sbírka úloh pro studenty kurzu Oceňování nemovitostí, ISBN: 978-80-907435-0-2
 • Lukáč Michal et al. (2018). Management, manažerské kompetence a marketing management, ISBN: 978-80-907179-4-7
 • Lukáč Michal et al. (2018). Manažerská ekonomika, ISBN: 978-80-907179-5-4
 • Kolektiv autorů, (2018). Sociologie a metody sociálního výzkumu, ISBN: 978-80-907179-0-9
 • Kolektiv autorů, (2018). Správní věda, ISBN: 978-80-907179-1-6
 • Kolektiv autorů, (2018). Úvod do státovědy a studia práva, ISBN: 978-80-907179-2-3
 • Kolektiv autorů, (2018). Organizace územní samosprávy, ISBN: 978-80-907179-3-0
 • Kolektiv autorů, (2018). Právo v oblasti hospodářské, ISBN: 978-80-907179-6-1
 • Kolektiv autorů, (2018). Dějiny systémově-správního myšlení, ISBN: 978-80-907179-8-5
 • Kolektiv autorů, (2018). Daňové právo a ekonomika daní, ISBN: 978-80-907179-9-2
 • Horváth Peter, (2017). Súčasné trendy a verejná správa, ISBN: 978-80-906614-5-5
 • Horváth Peter, (2017). Súčasné trendy a sociálne služby, ISBN: 978-80-906614-6-2
 • Bardovič Jakub, (2017). Zborník vedeckých a odborných prác z oblasti verejnej správy I., ISBN: 978-80-906614-7-9
 • Bardovič Jakub, (2017). Zborník vedeckých a odborných prác z oblasti verejnej správy II., ISBN: 978-80-906614-8-6
 • Hájek Oldřich, Lukáč Michal, (2016). Teorie regionálního rozvoje, ISBN: 978-80-906614-0-0


Vědecké nakladatelství je registrováno Národní knihovnou České republiky a Národní agenturou ISBN České republiky pod identifikátorem nakladatelství ISBN 978-80-906614.