Vědecké nakladatelství

Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií se primárně zaměřuje na vydávání odborných a vědeckých publikací v oblasti managementu, veřejné správy a regionálního rozvoje. Vědecké nakladatelství je registrováno Národní knihovnou České republiky a Národní agenturou ISBN České republiky pod identifikátorem nakladatelství ISBN 978-80-906614.

Vědecké nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií se skládá z Vědecké rady nakladatelství, Redakce a odborných recenzentů.

Recenznímu řízení podléhají všechny odborné a vědecké publikace, které by měly být vydány v rámci vědeckého nakladatelství Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií. Redakce nejprve posoudí, zdali je tematické zaměření připravované publikace v souladu s profilem nakladatelství. Poté jsou vybrání tři nezávislí oponenti, kteří jsou experty na danou oblast hodnocené publikace. V případě kladného postupu recenzního řízení doporučují Vědecké radě nakladatelství publikaci k vydání.

V případě úspěšného recenzního řízení je hodnocené publikaci přiděleno vědeckým nakladatelstvím Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií identifikační číslo ISBN a publikace je připravena k vydání a tisku.