Naši partneři

Naši partneři představují důležitou součást hodnotového a vzdělávacího přístupu, kdy partnerské propojení odborné výuky s reálnou praxí považujeme za základní směr k vysoké kvalitě studia.

Propojení bakalářských a magisterských studijních programů, kdy již od prvních semestrů je akcentována vazba na reálnou praxi, směřuje k efektivnějšímu rozvoji znalostí a dovedností. Partneři jsou tak nezbytnou součástí kvality vzdělávacího systému fakulty.