Osobnosti na fakultě

Na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti působí zejména tyto osobnosti, které se podílejí jak na vedení fakulty, tak na pedagogické i výzkumné činnosti.

Dr. Joanna Górska - Szymczak, Ph.D. LLM

Rektorka Vysoké školy Jagiellońské v Toruni

Dr. Joanna Górska - Szymczak, Ph.D. LLM získala právní vzdělání na univerzitě v Oxfordu, ve Velké Británii.

Svým akademickým zaměřením se profiluje do oblasti mezinárodního práva a managementu institucí. V současné době zastává pozici rektorky Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Děkan fakulty, předseda Akademické rady

Doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. je docentem v oboru "Regionální a sociální rozvoj" z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Během své praxe získal bohaté zkušenosti z akademického sektoru v tuzemsku i zahraničí. Další profesní a manažerské zkušenosti získal během svého působení ve vrcholných manažerských pozicích ve veřejné správě, v pozici hlavního manažera koordinoval řešení řady investičních i neinvestičních rozvojových projektů. V současné době působí v komerčním sektoru na CEO postech.

Ing. Róbert Scholaster

Proděkan pro spolupráci s praxí, autorizovaná osoba pro ocěňování nemovitostí a programy v oblasti realit

Ing. Róbert Scholaster se dlouhodobě věnuje problematice řízení a managementu společností. Má bohaté zkušenosti v oblasti realitního trhu v tuzemsku i zahraničí. Je autorizovanou osobou Ministerstva pro místní rozvoj v oboru Obchodník s nemovitostmi.

Na fakultě se věnuje rozvoji spolupráce fakulty s širokou praxí.

PhDr. Mgr. Petr Janíček, PhD.

Proděkan pro zahraniční spolupráci

PhDr. Mgr. Petr Janíček získal akademické vzdělání v oborech Právo a právní věda (Mgr.) a Veřejná politika a správa (PhDr.). Specializuje se na oblast pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a mezinárodního obchodního práva.

Na fakultě zastává funkci proděkana pro studium a spolupráci fakulty s praxí, kdy je odpovědný zejména za právní stránku věci.

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D.

Proděkan pro vědu a výzkum

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D. se specializuje na oblast vzdělávacích politik, lokalizačních faktorů firem a institucí v území a je expertem na problematiku Evropské unie.

Na fakultě zastává funkci proděkana pro vědu a výzkum a je odpovědný za publikační strategii fakulty a přípravu vědeckých projektů.

Ing. Zdeněk Raška, Ph.D.

Tajemník fakulty

Ing. Zdeněk Raška, Ph.D. získal doktorské vzdělání v ovoru "Management a ekonomika" a na fakultě zastává funkci tajemníka, kdy je odpovědný zejména za ekonomiku a řízení vnitřních záležitostí.

Během své profesní praxe působil jak v akademickém, tak komerčním sektoru na pozicích ekonomického ředitele, či hlavního ekonoma. Rovněž je autorizovaným burzovním makléřem a zabývá se obchody na akciovém trhu.

Ing. Milan Škarka, Ph.D. MBA

Vedoucí katedry managementu a marketingu

Ing. Milan Škarka, Ph.D. MBA získal doktorské vzdělání v oboru "Management a ekonomika" a profesní manažerské vzdělání Liverpool John Moores Univerzity. Během své praxe získal profesní zkušenosti v komerčním sektoru v rámci manažerských pozic, kdy byl odpovědný zejména za strategické řízení rozvoje firem v bankovním sektoru.

Doc. Ing. Miloš Král, CSc.

Vedoucí katedry ekonomie a statistiky

Doc. Ing. Miloš Král, CSc. je mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti financí, ekonomie a bankovnictví. Získal bohaté zkušenosti v tranformačním období, kdy působil na ministerstvech financí jak československé federace, tak následně obou nástupnických států. Tyto zkušenosti následně zúročil mimo jiné i v akademickém sektoru, o čemž svědčí několik desítek mezinárodních publikací v tomto tématu.

Ing. Jana Novosáková, PhD.

Proděkanka pro studium

Vedoucí katedry veřejné správy a územního rozvoje

Ing. Jana Novosáková se ve svém výzkumu věnuje problematice lokalizačních faktorů firem a institucí v území. Dále se specializuje na problematiku veřejných zakázek a další otázky související s evropskou integrací.

Na fakultě je odpovědná za řízení Katedry veřejné správy a územního rozvoje a je proděkanem pro studijní záležitosti fakulty.

Ing. Blanka Vytrhlíková

Vedoucí studijního oddělení

Ing. Blanka Vytrhlíková během své profesní praxe působila v řadě institucí na pozici hlavní projektové manažerky. Její specializací je orientace v problematice Strukturálních a investičních fondů Evropské unie.

Na fakultě je odpovědná za komunikaci se studenty a studentský informační systém.


...informace o dalších konkrétních akademických pracovnících naleznete vždy u daného oboru a semestru...