Pokyny pro autory

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED) vychází dvakrát ročně a je vydáván Akademií managementu a ekonomiky. Manuskripty jsou akceptovány pouze v anglickém jazyce. Maximální délka manuskriptu je 15 stran při využití šablony článku. Tato šablona obsahuje všechny technické instrukce pro přípravu manuskriptu a je možné ji stáhnout z těchto stránek. IJPAMED je publikován v černobílé formě. Tato skutečnost by měla být vzata do úvahy při přípravě manuskriptu. Pro zajištění ochrany proti porušení autorských práv je po všech autorech vyžadován podpis deklarace o autorství manuskriptu.

Všechny manuskripty jsou k publikování v IJPAMED předkládány v elektronické formě (soubory doc, docx, rtf) prostřednictvím emailu studium@fves.eu . Předkládané manuskripty jsou předmětem vstupního schvalování předsedou redakční rady. Předseda redakční rady může předkládaný manuskript odmítnout z několika důvodů: (1) manuskript není originálem; (2) zaměření manuskriptu je mimo cíle a zaměření IJPAMED; (3) v manuskriptu se nachází významné nedostatky; (4) manuskript není adekvátně připraven (např. nízká kvalita písemného projevu, nízká kvalita organizace článku, nevhodný či ilegální obsah). Všechny manuskripty, které byly akceptovány předsedou redakční rady, jsou dále čteny a hodnoceny dvěma anonymními recenzenty v rámci tzv. "double blind" recenzního procesu. Recenzenti poskytují komentáře a doporučení vztahující se k publikování manuskriptu. Předseda redakční rady a redakční rada jsou odpovědni za konečné rozhodnutí o přijetí či odmítnutí manuskriptu. Před definitivním schválením manuskriptu k publikování mohou být vyžadovány jeho úpravy. Výsledky recenzního procesu jsou sděleny autorům prostřednictvím emailu.

IJPAMED šablona článku ke stažení zde:

IJPAMED prohlášení autora ke stažení zde: