Publikační etika

Tyto etické standardy byly vytvořeny tak, aby poskytly soubor minimálních standardů publikační etiky časopisu International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED). Obecné zásady byly vytvořeny v reakci na požadavky orientace v širokém spektru stále složitějších etických otázek. Jejich cílem je pomocí autorům identifikovat a podporovat takové praktiky a rozvíjet povědomí o etické tvůrčí činnosti.


Redakční rada a redakce časopisu IJPAMED se zavazují k dodržování pravidel etického chování. Editor ani jiný člen redakce nesmí zveřejnit žádnou informaci o zaslaném příspěvku nikomu jinému než autorovi, recenzentům, potenciálním recenzentům, jiným členům redakce a vydavateli, je-li to žádoucí.


Editor

Editor je zodpovědný za odstranění všech informací vedoucích k identifikaci autora, odstranění afilace a tzv. acknowledgement před zasláním příspěvku do recenzního řízení.

Editor je odpovědný také za rozhodnutí, který z předložených článků by měl být předán do recenzního řízení. Rozhodnutí o přijetí nebo odmítnutí článku k publikování je založeno na důležitosti článku, originalitě a srozumitelnosti, platnosti studie a významu poslání časopisu.

Autoři

Autoři jsou povinni potvrdit, že oni i spoluautoři článku splňují všechna kritéria autorství a že nikdo, kdo splňuje tato kritéria, nebyl vynechán.

Všichni uvedení autoři se shodli na celém obsahu příspěvku, včetně seznamu autorů a postavení autora v článku. Korespondenční autor je zodpovědný za zajištění tohoto souhlasu, souhlasu všech autorů se zařazením a uvedením příspěvku v časopisu a za veškerou správu a komunikaci mezi časopisem a všemi spoluautory, a to před i po publikování. Autoři jsou povinni zajistit odpovědnost všech autorů za příspěvek. Autoři deklarují úroveň vědeckého příspěvku a nesou za něj odpovědnost.

Recenzenti

Recenzentům není sdělováno autorství, afilace a tzv. acknowledgement článku. Recenzenti si musí být vědomi toho, že jsou požádáni o recenzní posudek obsahující důvěrné informace, se kterými by jako s takovými mělo být zacházeno. Recenzenti by měli vyjádřit svůj názor jasně a podložit jej argumenty, rovněž nesmí být ve střetu zájmu ve vztahu k předkládanému výzkumu. Recenzenti jsou požádáni o provedení kontroly plagiátorství.