Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Evropská unie a politika hospodářské a sociální soudržnosti

Vzdělávací program

O vzdělávacím programu

Cílem vzdělávacího programu Evropská unie a politika hospodářské a sociální soudržnosti je zvýšit znalosti, schopnosti a dovednosti cílových skupin v oblasti fungování Evropské unie a politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unii. Specificky se vzdělávací program zaměří na tři témata, která zároveň tvoří tři na sebe navazující kurzy vzdělávacího programu:

  • Základy fungování Evropské unie.
  • Politika hospodářské a sociální soudržnosti.
  • Architektura programového období 2014 - 2020 v České republice.

časová dotace

Celková časová dotace realizace vzdělávacího programu je 8 hodin. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Dokumenty

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Po odeslání přihlášky budete kontaktováni Studijním oddělením ve věci dalších podkladů a obdržíte sadu informací ke studiu.