Obchodník s realitami

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí rekvalifikační kurz „Obchodník s realitami“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, č. j. MSMT- 4471/2018-1/98.


Akreditovaný kurz

Profil absolventa kurzu:

Akreditovaný kurz je určen jak stávajícím realitním makléřům, tak těm zájemcům, kteří by se chtěli věnovat realitní praxi. Akreditovaný kurz reaguje na připravovaný Zákon o realitním zprostředkování, a živnost realitní činnost se stane vázanou živností.

Absolvent rekvalifikačního studia bude připraven na účinnost zákona o realitním zprostředkování, kdy absolvováním studia získá znalosti v oblasti nemovitostí a realitního trhu s akcentem na pilíře ekonomiky, práva, etiky.

Absolventi akreditovaného kurzu, po absolvování zkoušky před autorizovanou osobou, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

Další informace:

Studium bude realizováno v Olomouci. Organizační forma vzdělávání: hodin 82 teoretické výuky a 20 hodin praktické výuky. Akreditovaný kurz je připraven pro kód profesní kvalifikace: 66-042-M.

Garant kurzu: doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA

Termíny výuky:

Termíny výuky v Olomouci:

29. února 2020
14. března 2020
28. března 2020
18. dubna 2020
25. dubna 2020
09. května 2020
23. května 2020 (výukový termín dopoledne, odpoledne odborná zkouška)

Přehled studijních předmětů:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Aplikace etického kodexu CEPI při výkonu činnosti obchodníka s realitami
 • Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí
 • Orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností obchodníka s realitami
 • Orientace v oblasti stavebnictví související s výkonem činnosti obchodníka s realitami
 • Komplexní orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami
 • Používání informačních technologií v praxi obchodníka s realitami
 • Využívání marketingových principů a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí

Závěrečná zkouška:

Absolventi kurzu Obchodník s realitami se mohou přihlásit ke složení zkoušky před autorizovanou osobou:

Zkoušející a autorizované osoby:

 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA
 • Ing. Róbert Scholaster, MBA

Cena kurzu a termíny:

 • Cena rekvalifikačního kurzu „Obchodník s realitami“ je 14.000 Kč.
 • Cena rekvalifikačního kurzu „Obchodník s realitami“ je 9.000 Kč pro ty studenty, kteří paralelně studují kurz „Oceňování nemovitostí".
 • Cena zkoušky před autorizovanou osobou je 3.000 Kč.
 • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia.
 • Je možné se přihlašovat ke studiu rekvalifikačního kurzu, zahajovaného od října 2019 v Olomouci.
 • Termíny konání 1 - 2 x měsíčně sobota a neděle od 9h do 18h.
 • V případě, že je zájemce evidován na Úřadu práce ČR, může žádat o úhradu celé ceny kurzu Úřad práce ČR (bližší informace získáte na příslušném ÚP ČR, délka vyřízení žádosti na ÚP ČR činí přibližně 1 měsíc).


Po vyplnění údajů zasílejte e-mailem na marketa.duskova@fves-olomouc.cz či na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.

Dokumenty