Školení a kurzy

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva Vnitra ČR s číslem akreditace AK/I-21/2016.

Spolupracujícím subjektům a partnerům nabízí cílovým skupinám úředníků, vedoucích úředníků a volených zástupců veřejné správy další vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti byla založena v roce 2016 jako profesně orientovaná, vzdělávací instituce s názvem Akademie managementu a ekonomiky a v průběhu času se vyvinula ve fakultu - vysokoškolské pracoviště. Ovšem při zachování profesního přístupu, kompetencí a nabídky kvalitních produktů pro veřejnosprávní i podnikovou praxi.

Naše nabídka služeb zahrnuje činnosti projektového managementu, kdy našim partnerům nabízíme spolupráci v přípravě projektů na míru, financovaných z Evropských strukturálních investičních fondů EU pro léta 2014 - 2020. Jsme připraveni našim partnerům nabídnout spolupráci v rámci celého projektového cyklu - od vyhledání vhodného dotačního programu, přípravy a podání projektové žádosti, průběžného projektového managementu, včetně závěrečné monitorovací zprávy.

Jako vzdělávací instituce rovněž nabízíme v rámci tematických kurzů školení a vzdělávání pro úředníky územní samosprávy, či státní správy v odborných a aktuálních tématech.

Rovněž tak nabízíme konzultační a analytickou činnost v přípravě a zpracování analýz, koncepcí a strategií v oblasti rozvoje podniku, instituce, či území (obce, města, kraje).

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je též nositelem vázané živnosti "Oceňování majetku pro věci nemovité" a může nabídnout svým partnerům spolupráci také v této oblasti.