Správa

Studijní obor: Správa

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa" je určen všem studujícím, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech. Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů volitelných.

Předměty společného základu studují všichni studenti bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky věnované základům právních a správních věd, základům ekonomických věd a financí, základům managementu, řízení a marketingu, základům psychologie, sociologie a komunikace, a metodickým základům odborné činnosti. Pozornost je rovněž věnována evropskému kontextu problematiky.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů volitelných. Tyto předměty si studující volí podle svého odborného zájmu a zaměřují se na dvě hlavní oblasti:

  • oblast dobré veřejné správy (např. principy dobré veřejné správy, etika ve veřejné správě, ochrana duševního vlastnictví, lidská práva, public relations a další),
  • a oblast veřejných politik a územního rozvoje (např. veřejné politiky České republiky a Evropské unie, strategické řízení ve veřejné správě, sociální ekonomika a politika, environmentální ekonomika a politika, území plánování a územní rozvoj a další).

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost širokého uplatnění na odborných a specializovaných pozicích v oblasti správy (např. referentské pozice, pozice projektového manažera a další) v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, jako jsou:

  • orgány veřejné správy (např. obecní úřady, krajské úřady, územní a ústřední orgány státní správy a další),
  • veřejné a soukromé subjekty působící v oblasti územního rozvoje, stejně jako v oblasti přípravy projektů,
  • neziskové organizace působící v různých oblastech zájmu (např. vzdělávání, sociální oblast, kultura a další),
  • malé a středně velké podniky, stejně jako velké podniky.