Město Toruń
Historie, současnost, informace

Polské historické město Toruń patří se svými téměř 250 tisíci obyvateli k největším městům v Kujavsko-pomořanském vojvodství. Toruń, jako přirozené centrum regionu, je sídlem významných subjektů sektoru průmyslu i služeb. Historicky je Toruń centrem vzdělanosti, na jejím území působí řadu vzdělávacích institucí poskytujících širokou studijní nabídku pro všechny věkové generace.

Minulost i současnost města je neodmyslitelně spojena s několika symboly. Prvním symbolem je řeka Visla, jejíž tok určuje velikost i dynamiku vývoje města. Druhým symbolem je Řád německých rytířů, pro které byla Toruń po staletí jejich přirozeným centrem. I dnes je možné ve městě obdivovat jedinečné historické památky, z nichž dýchá historie rytířů kříže. Třetím symbolem je místní rodák Mikuláš Koperník, jehož jméno hrdě nese řada institucí sídlících ve městě. Spojením symbolů je utvářena jedinečně přitažlivá image města, lákající k návštěvě, životu i studiu. Ne náhodou bylo staré toruńské město zapsáno v roce 1997 na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Ve městě Toruni najdeme i nesmazatelnou českou stopu. S Řádem německých rytířů úzce spolupracoval český král Přemysl Otakar II., který se, spolu s dalšími členy české vysoké šlechty, vydal v letech 1254-1255 na výpravu do Litvy. Tato výprava byla úspěšná a krátce po ní byl založen hrad, pojmenovaný na Přemyslovu počest Königsberg (Královec).

Mezi léty 1635-1657 žil v Toruni Pavel Stránský ze Záp, mistr Univerzity Karlovy a autor slavného spisu "Respublica Bohemiae (Český stát)" a nepublikované obrany českého jazyka "Okřik". Do Toruně se uchýlil v době pobělohorské, v roce 1647 se stal profesorem, později visitátorem, Toruńského evangelického gymnázia, a je zde pochován.

Toruń

Polská republikaOficiální webové stránky města:

https://www.torun.pl/en

Město Toruń
Město Toruń