Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Chcete se stát učiteli?

Na základě akreditace MŠMT realizujeme studijní program Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci systému DVPP.

Studium je určeno pro absolventy vysokých škol magisterského stupně (včetně absolventů technických, lingvistických nebo přírodovědných oborů) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vzdělávacích nebo odborných předmětů základní školy nebo střední školy.


Akreditovaný kurz

Kdo se může stát učitelem?

Jste absolventem vysoké školy a máte magisterský, či inženýrský titul? Rádi byste se věnovali práci s mládeží? V tom případě je náš studijní program Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ určen právě pro Vás. Kontaktujte nás emailem či telefonicky pro další informace a postup ve věci Vašeho studia.

NÁZEV STUDIA:

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně základních škol a všeobecně-vzdělávacích předmětů středních škol (tzv. Doplňující pedagogické studium).

PROFIL ABSOLVENTA KURZU:

Toto studium je určeno absolventům vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických oborů) neučitelského zaměření, který odpovídá charakteru některého všeobecně-vzdělávacího předmětu 2. stupně základní školy nebo všeobecně-vzdělávacího předmětu středních škol.

Cílovou skupinu tvoří učitelé 2. stupně základních škol a středních škol, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace a současně zájemci o práci učitele 2. stupně základních škol a středních škol, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace.

Toto studium probíhá v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním růstu pedagogických pracovníků a vede k získání kvalifikace učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně základní školy podle § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a k získání kvalifikace učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů středních škol podle § 9 odst. 1. písmene c) bod 2. a odst. 2. písmene d) bod 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MÍSTO VÝUKY:

  • Studium je realizováno v Olomouci
  • Moderní učebny ve výukové budově v dochodné vzdálenosti od vlakového nádraží Olomouc s možností parkování
  • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
  • Bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky

MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Informace o studiu:

  • Délka studia: 3 semestry
  • Termín zahájení studia: 5. října 2024, 9:00 hod.
  • Frekvence výuky: 2 soboty v měsíci v čase 9:00 – cca 17:00 hod.
  • Forma výuky: výuka probíhá prezenční formou. Všechny výukové dny jsou přenášeny živě online.

Ke stažení:

Cena studia:

Celková cena za studium je 39.000 Kč. Studium je možné hradit ve splátkách 13.000 Kč za 1 semestr.

Upozornění: cena za studium je zcela konečná, nečekají na Vás skryté poplatky a platby, kdy si jiné instituce účtují poplatek za přihlášku ke studiu, poplatky za dílčí a závěrečnou zkoušku, poplatek za praxi, či poplatek za obhajobu závěrečné práce.

Podmínky zakončení studia:

Součástí studia je reflektovaná učitelská praxe na základní nebo na střední škole v rozsahu celkem 100 hodin během tří semestrů (1. semestr = 20 hodin, 2. semestr = 40 hodin, 3. semestr = 40 hodin).

Zpracování závěrečné práce v rámci studia daného aprobačního předmětu.

Absolvování závěrečné zkoušky, která se skládá z pedagogiky, psychologie, oborové didaktiky (dle studijního plánu studenta) a obhajoby závěrečné práce.

Workshop ke studijnímu programu:

Termín konání: 10. 9. 2024 (úterý) v 17:00-18:00 hod.,
Místo konání: BEA Campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Zájemci o studium programů Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ a Učitel odborných předmětů pro střední školy si mohou přijít poslechnout prezentaci děkana Fakulty doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA, o podrobnostech studia akreditovaných programů.


ÚČAST JE BEZPLATNÁ.
Prosíme zájemce o potvrzení účasti na workshopu na e-mailu studium@fves-olomouc.cz.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


KONTAKTY:
studium@fves.eu
Tel.: +420 775 475 742

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401

Vyplněnou přihlášku zasílejte na email studium@fves.eu (stačí zaslat vyplněnou přihlášku ve wordu přílohou e-mailu), anebo vyplňte on-line přihlášku bez nutnosti tisku a posílání. Po odeslání přihlášky budete kontaktováni Studijním oddělením ve věci dalších podkladů a obdržíte sadu informací ke studiu.