Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Chcete se stát učiteli?

Na základě akreditace MŠMT realizujeme studijní program Učitel odborných předmětů pro střední školy v rámci systému DVPP.

Studium je určeno pro absolventy vysokých škol magisterského stupně (včetně absolventů technických, lingvistických nebo přírodovědných oborů) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru odborných předmětů střední školy.


Akreditovaný kurz

Kdo se může stát učitelem?

Jste absolventem vysoké školy a máte magisterský, či inženýrský titul? Rádi byste se věnovali práci s mládeží? V tom případě je náš studijní program Učitel odborných předmětů pro SŠ určen právě pro Vás. Kontaktujte nás emailem či telefonicky pro další informace a postup ve věci Vašeho studia.

NÁZEV STUDIA:

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů odborných předmětů střední školy (tzv. Doplňující pedagogické studium).

PROFIL ABSOLVENTA KURZU:

Toto studium je určeno absolventům vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing.) neučitelského zaměření, který odpovídá charakteru některého odborného předmětu střední školy.

Cílovou skupinu tvoří učitelé střední školy, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace a současně zájemci o práci učitele střední školy, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace.

Toto studium probíhá v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a vede k získání kvalifikace učitele odborných předmětů střední školy podle § 9 odst. 2. zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MÍSTO VÝUKY:

  • Studium je realizováno v Olomouci
  • Moderní učebny ve výukové budově v dochodné vzdálenosti od vlakového nádraží Olomouc s možností parkování
  • V případě probíhajících vládních opatření se o aktuální formě studia informujte na tel. 605-106401 nebo e-mailu studium@fves-olomouc.cz
  • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
  • Bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky

MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

Cena studia:

Celková cena za studium je 39.000 Kč. Studium je možné hradit ve splátkách 13.000 Kč za 1 semestr.

Upozornění: cena za studium je zcela konečná, nečekají na vás skryté poplatky a platby, kdy si jiné instituce účtují poplatek za přihlášku ke studiu, poplatky za dílčí a závěrečnou zkoušku, poplatek za praxi, či poplatek za obhajobu závěrečné práce.

Podmínky zakončení studia:

Součástí studia je reflektovaná učitelská praxe na základní nebo na střední škole v rozsahu celkem 100 hodin během tří semestrů (1. semestr = 20 hodin, 2. semestr = 40 hodin, 3. semestr = 40 hodin).

Zpracování závěrečné práce v rámci studia daného aprobačního předmětu.

Absolvování závěrečné zkoušky, která se skládá z pedagogiky, psychologie, oborové didaktiky (dle studijního plánu studenta) a obhajoby závěrečné práce.

Informace o studiu:

  • Termín zahájení studia: 5. října 2024, 9:00 hod.
  • Frekvence výuky: 2 soboty v měsíci v čase 9:00 – cca 17:00 hod.
  • Délka studia: 3 semestry
  • Forma výuky: výuka probíhá prezenční formou. Všechny výukové dny jsou přenášeny živě online.

Soubory ke stažení:

Workshop ke studijnímu programu:

Termín konání: 10. 9. 2024 (úterý) v čase 18:00-19:00 hod.
Místo: BEA Campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Zájemci o studium programů Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ a Učitel odborných předmětů pro střední školy si mohou přijít poslechnout prezentaci děkana Fakulty doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA, o podrobnostech studia akreditovaných programů.


ÚČAST JE BEZPLATNÁ.
Prosíme zájemce o potvrzení účasti na workshopu na e-mailu studium@fves-olomouc.cz.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


KONTAKTY:
studium@fves.eu
Tel.: +420 775 475 742

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401

Vyplněnou přihlášku zasílejte na email studium@fves.eu (stačí zaslat vyplněnou přihlášku ve wordu přílohou e-mailu). Nebo si jednoduše podejte přihlášku pomocí on-line formuláře.

Po odeslání přihlášky budete kontaktováni Studijním oddělením ve věci dalších podkladů a obdržíte sadu informací ke studiu.