Vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Historie

Vznik Vysoké školy Jagiellońské v Toruni se datuje do roku 2003, kdy si konsorcium akademiků z univerzitního prostředí a praktiků z podnikové sféry vytýčilo za cíl založit novou vysokou školu, využívající moderní principy výuky a řízení. Reagovali tak na sílící poptávku po profesně orientované vysoké škole, nabízející atraktivní a prakticky uplatnitelné vzdělávání. Kvalitně připravené studijní programy se silným personálním zabezpečením umožnily Vysoké škole Jagiellońské získat akreditaci polského Ministerstva školství a vědy k jejich realizaci. Škola tak rovněž získala práva udělovat bakalářské a magisterské tituly vysokoškolského vzdělání. V současnosti působí na Vysoké školy Jagiellońské v Toruni více než 40 akademických pracovníků s akademickými tituly profesor, docent či Ph.D. a řada dalších odborníků z praxe.

Akreditace

Vysoká škola Jagiellońská disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak disponují vysokou profesní uplatnitelností na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou téměř jeden tisíc studentů a počet absolventů školy již téměř dosáhl hodnoty deseti tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Škola dlouhodobě nabízí možnost studia MBA programů.

V roce 2016 pak Vysoká škola Jagiellońská splnila náročné požadavky vlády Čínské lidové republiky a získala statut Konfuciova institutu. Studia, která nabízí Konfuciúv institut, jsou orientována na poznání čínské kultury, rozvoj mezinárodních vztahů a studium čínského jazyka. Vysoká škola Jagiellońská je partnerem evropského mobilitního programu Erasmus+, kdy jak studenti vysoké školy, tak její akademičtí pracovníci mohou absolvovat krátkodobé i dlouhodobé stáže na řadě partnerských univerzit v evropských zemích a dalších kooperujících státech.

Adresa:

Kolegium Jagiellońskie
Jagiellonian College in Toruń
ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń, Polská republika

www.kj.edu.pl


MĚSTO TORUŃ

Historie, současnost, informace

Polské historické město Toruń patří se svými téměř 250 tisíci obyvateli k největším městům v Kujavsko-pomořanském vojvodství. Toruń, jako přirozené centrum regionu, je sídlem významných subjektů sektoru průmyslu i služeb. Historicky je Toruń centrem vzdělanosti, na jejím území působí řadu vzdělávacích institucí poskytujících širokou studijní nabídku pro všechny věkové generace.

Minulost i současnost města je neodmyslitelně spojena s několika symboly. Prvním symbolem je řeka Visla, jejíž tok určuje velikost i dynamiku vývoje města. Druhým symbolem je Řád německých rytířů, pro které byla Toruń po staletí jejich přirozeným centrem. I dnes je možné ve městě obdivovat jedinečné historické památky, z nichž dýchá historie rytířů kříže. Třetím symbolem je místní rodák Mikuláš Koperník, jehož jméno hrdě nese řada institucí sídlících ve městě. Spojením symbolů je utvářena jedinečně přitažlivá image města, lákající k návštěvě, životu i studiu. Ne náhodou bylo staré toruńské město zapsáno v roce 1997 na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Ve městě Toruni najdeme i nesmazatelnou českou stopu. S Řádem německých rytířů úzce spolupracoval český král Přemysl Otakar II., který se, spolu s dalšími členy české vysoké šlechty, vydal v letech 1254-1255 na výpravu do Litvy. Tato výprava byla úspěšná a krátce po ní byl založen hrad, pojmenovaný na Přemyslovu počest Königsberg (Královec).

Mezi léty 1635-1657 žil v Toruni Pavel Stránský ze Záp, mistr Univerzity Karlovy a autor slavného spisu "Respublica Bohemiae (Český stát)" a nepublikované obrany českého jazyka "Okřik". Do Toruně se uchýlil v době pobělohorské, v roce 1647 se stal profesorem, později visitátorem, Toruńského evangelického gymnázia, a je zde pochován.

Internetové stránky:
www.torun.pl/en