Vysoká škola Jagiellońská v Toruni
Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Historie Vysoké školy Jagiellońské v Toruni

Vznik Vysoké školy Jagiellońské v Toruni se datuje do roku 2003, kdy si konsorcium akademiků z univerzitního prostředí a praktiků z podnikové sféry vytýčilo za cíl založit novou vysokou školu, využívající moderní principy výuky a řízení. Reagovali tak na sílící poptávku po profesně orientované vysoké škole, nabízející atraktivní a prakticky uplatnitelné vzdělávání. Kvalitně připravené studijní programy se silným personálním zabezpečením umožnily Vysoké škole Jagiellońské získat akreditaci polského Ministerstva školství a vědy k jejich realizaci. Škola tak rovněž získala práva udělovat bakalářské a magisterské tituly vysokoškolského vzdělání. V současnosti působí na Vysoké školy Jagiellońské v Toruni více než 40 akademických pracovníků s akademickými tituly profesor, docent či Ph.D. a řada dalších odborníků z praxe.

Vysoká škola Jagiellońská disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak disponují vysokou profesní uplatnitelností na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou téměř jeden tisíc studentů a počet absolventů školy již téměř dosáhl hodnoty deseti tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Škola dlouhodobě nabízí možnost studia MBA programů

V roce 2016 pak Vysoká škola Jagiellońská splnila náročné požadavky vlády Čínské lidové republiky a získala statut Konfuciova institutu. Studia, která nabízí Konfuciúv institut, jsou orientována na poznání čínské kultury, rozvoj mezinárodních vztahů a studium čínského jazyka. Vysoká škola Jagiellońská je partnerem evropského mobilitního programu Erasmus+, kdy jak studenti vysoké školy, tak její akademičtí pracovníci mohou absolvovat krátkodobé i dlouhodobé stáže na řadě partnerských univerzit v evropských zemích a dalších kooperujících státech.

Promoční dekret
Promoční dekret


Adresa:

Kolegium Jagiellońskie

Jagiellonian College in Toruń

ul. Prosta 4/ul. Jęczmienna 23

87-100 Toruń

Polská republika

https://kjt.edu.pl/