Výzkum

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií realizuje vědecko - výzkumnou a tvůrčí činnost dle charakteru zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách.

Krom vlastní vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti je fakulta vydavatelem mezinárodního vědeckého recenzovaného časopisu "International Journal of Public Administration, Management and Economic Development", ISSN 2533-4077 a také nositelem vědeckého nakladatelství.

Vědecké nakladatelství fakulty je registrováno Národní knihovnou České republiky a Národní agenturou ISBN České republiky pod identifikátorem nakladatelství ISBN 978-80-906614.

Mezi hlavní směry výzkumu na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti patří teritoriální a územní koheze, vliv intervencí národních a evropských politik na rozvoj regionů a lokalizační faktory firem a společností.