Obchodník s realitami

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí rekvalifikační kurz „Obchodník s realitami“, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, č. j. MSMT- 4471/2018-1/98.


Akreditovaný kurz

Profil absolventa kurzu:

Akreditovaný kurz je určen jak stávajícím realitním makléřům, tak těm zájemcům, kteří by se chtěli věnovat realitní praxi. Akreditovaný kurz reaguje na připravovaný Zákon o realitním zprostředkování, a živnost realitní činnost se stane vázanou živností.

Absolvent rekvalifikačního studia bude připraven na účinnost zákona o realitním zprostředkování, kdy absolvováním studia získá znalosti v oblasti nemovitostí a realitního trhu s akcentem na pilíře ekonomiky, práva, etiky.

Absolventi akreditovaného kurzu, po absolvování zkoušky před autorizovanou osobou, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

Absolvování kurzu nevede k získání vázané živnosti.

Další informace:

Studium bude realizováno v Olomouci. Akreditovaný kurz je připraven pro kód profesní kvalifikace: 66-042-M.

Garant kurzu: doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA

Obchodník s realitami + MBA

Krom absolvování kurzu Obchodník s realitami je možné získat kompetence profesní kvalifikace „Realitní zprostředkovatel (kód: 66-042-M)“ a tedy získat vázanou živnost „REALITNÍ ČINNOST“ studiem příslušného programu MBA a kombinací jednoho roku praxe.

Za jednu cenu 39.000,- Kč je možné absolvovat dva studijní programy a to Obchodník s realitami + MBA program - Management ve správě, zprostředkování a oceňování nemovitostí.

Více informací naleznete zde ...

Termíny výuky:

Termíny výuky v Olomouci (soboty, 9:00 - 18:00 hod.), 7 dní :

 • 27. února 2021
 • 13. března 2021
 • 27. března 2021
 • 10. dubna 2021
 • 24. dubna 2021
 • 8. května 2021
 • 22. května 2021

Další termíny výuky v Olomouci (soboty, 9:00 - 18:00 hod.), 7 dní :

 • 9. října 2021
 • 23. října 2021
 • 06. listopadu 2021
 • 20. listopadu 2021
 • 4. prosince 2021
 • 29. ledna 2022
 • 5. února 2022

Místo výuky:

 • Studium je realizováno v Olomouci
 • Moderní učebny ve výukové budově v dochodné vzdálenosti od vlakového nádraží Olomouc s možností parkování
 • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut)
 • V případě probíhajících vládních opatření se o aktuální formě studia informujte na tel. 605106401 nebo e-mailu studium@fves-olomouc.cz
 • Bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky

Přehled studijních předmětů:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Aplikace etického kodexu CEPI při výkonu činnosti obchodníka s realitami
 • Odhad tržní hodnoty a financování nemovitostí
 • Orientace v základních právních předpisech souvisejících s činností obchodníka s realitami
 • Orientace v oblasti stavebnictví související s výkonem činnosti obchodníka s realitami
 • Komplexní orientace v procesech a postupech spojených s výkonem činností obchodníka s realitami
 • Používání informačních technologií v praxi obchodníka s realitami
 • Využívání marketingových principů a marketingu při prodeji/pronájmu nemovitostí

Závěrečná zkouška:

Absolventi kurzu Obchodník s realitami se mohou přihlásit ke složení zkoušky před autorizovanou osobou:

Zkoušející a autorizované osoby:

 • doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D. MBA
 • Ing. Róbert Scholaster, MBA
 • Termíny zkoušky:
  10.10.2020, 24.10.2020, 7.11.2020, 28.11.2020, 5.12.2020, 16.1.2020, 30.1.2021

Cena kurzu a termíny:

 • Cena rekvalifikačního kurzu „Obchodník s realitami“ je 14.000 Kč.
 • Cena rekvalifikačního kurzu „Obchodník s realitami“ je 9.000 Kč pro ty studenty, kteří paralelně studují kurz „Oceňování nemovitostí".
 • Cena zkoušky před autorizovanou osobou je 8.000 Kč. Absolventi naší Fakulty kurzu Obchodník s realitami získají 50% slevu z ceny zkoušky. Po absolvování našeho kurzu je tedy cena zkoušky před autorizovanou osobou 4.000 Kč.
 • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia.
 • Je možné se přihlašovat ke studiu rekvalifikačního kurzu.
 • V případě, že je zájemce evidován na Úřadu práce ČR, může žádat o úhradu celé ceny kurzu Úřad práce ČR (bližší informace získáte na příslušném ÚP ČR, délka vyřízení žádosti na ÚP ČR činí přibližně 1 měsíc).

Workshop ke kurzům Oceňování nemovitostí a Obchodník s realitami:

Termín konání: 14. září 2021 (úterý) v 17:00 hod., místo konání bude BEA Campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc. Zájemci o studium kurzu Oceňování nemovitostí si mohou přijít poslechnout prezentaci děkana Fakulty doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA, o podrobnostech studia akreditovaného rekvalifikačního kurzu Oceňování nemovitostí. Důležitým tématem bude zejména praktické uplatnění absolventů studia a způsob získání živnostenského oprávnění po ukončení kurzu Oceňování nemovitostí.


ÚČAST JE BEZPLATNÁ.
Prosíme zájemce o potvrzení účasti na workshopu na e-mailu studium@fves-olomouc.cz.


Po vyplnění údajů zasílejte e-mailem na marketa.duskova@fves-olomouc.cz či na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.

Dokumenty