International Journal of Public Administration, Management and Economic Development

Mezinárodní recenzovaný vědecký časopis (IJPAMED)

Cíle a zaměření časopisu

International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED) je mezinárodní peer-reviewed časopis publikovaný v anglickém jazyce Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro mezinárodní výměnu myšlenek a informací o veřejné správě, managementu a ekonomickém rozvoji. Časopis publikuje originální výzkum pokrývající empirické, teoretické, metodologické a politicky relevantní práce v oblasti veřejné správy, managementu a ekonomického rozvoje. Témata spadající do zaměření časopisu zahrnují, ale nejsou omezeny na: fungování veřejné správy; veřejný management; veřejný governance; veřejné finance; veřejné politiky; management podniku; strategický management; místní, regionální, národní a nadnárodní ekonomický rozvoj; globalizace; sociální a environmentální aspekty ekonomického rozvoje.


Časopis je indexován v mezinárodních databázích Directory of Research Journal Indexing, Index Copernicus, Google Scholar a ERIH PLUS.
 

ISSN: 2533-4077