BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (Bc.)

Akreditovaný bakalářský studijní program v českém i anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě.

MAGISTERSKÉ STUDIUM (Mgr.)

Akreditovaný magisterský studijní program v českém i anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě.

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT – číslo akreditace 28694/2016-1/675, vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru.

Master of Business Administration (MBA)

Oborová specializace programu MBA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem.

Master of Public Administration (MPA)

Oborová specializace programu MPA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem.

ZÁŘÍ 2018

Zimní semestr akademického roku 2018/2019 bude zahájen 1. 10. 2018 a ukončen 28. 2. 2019.


ČERVENEC 2018

Získali jsme DV SSL Certifikát od certifikační autority (CA) pro zabezpečené připojení naší webové stránky k prokázání a potvrzení identity. Další novinkou je, že jsme spustili nový elektronický studijní systém pro studenty programu MBA s ukazatelem stavu studia.

SRPEN 2017

Koperníkův Toruň přichystal předání Jagiellonské ceny prezidentu Václavu Klausovi skutečně důstojně. Kromě laudatia od profesora Górskiho z Vysoké školy Jagiellońské promluvili rovněž kujavsko-pomořský maršálek, vojvoda z Bydhošti, primátor Toruně a náměstkyně ministra školství. Před ceremoniálem zazněla dokonce i zdravice prezidenta Andrzeje Dudy, kterou sem přijel osobně odprezentovat šéf jeho poradců.

ČERVEN 2017

Dne 12. června 2017 bylo slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a vytvoření partnerství mezi Českým svazem včelařů, z. s., okresní organizace Zlín a Krajský koordinační výbor Zlínského kraje, ČSV, z. s. a Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

Akreditované
studijní programy

Vysokoškolské studium je dle právního řádu České republiky osvobozeno od DPH. Bližší podmínky naleznete v sekci "O nás" a dále "Dokumenty, vnitřní předpisy a povinně zveřejňované informace".

ŠKOLENÍ A KURZY

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva Vnitra ČR s číslem akreditace AK/I-21/2016. Spolupracujícím subjektům a partnerům nabízí cílovým skupinám úředníků, vedoucích úředníků a volených zástupců veřejné správy další vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů. Rovněž nabízíme ve spolupráci s mateřskou vysokou školou profesně orientované manažerské vzdělávání MBA.

Standardní podmínkou dokončení akreditovaných, či profesních programů je absolvování předepsaných tematických modulů studia a zpracování závěrečné práce. Konkrétní podmínky zakončení naleznete u detailů jednotlivých programů a kurzů.

INFORMACE

o Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Business Administration.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese www.kj.edu.pl