BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

akreditovaný program v českém i anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

akreditovaný program v českém i anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě.

Master of Business Administration (MBA)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Business Administration.

Master of Public Administration (MPA)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Public Administration.

Master of Laws
(LL.M.)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Master of Laws.

Master of Science
(MSc.)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Master of Science.

Doctor of Business Administration
(DBA)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Doctor of Business Administration.

Doctor of Education
(Ed.D.)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Doctor of Education.

Doctor of Science
(DSc)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Doctor of Science.

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT, vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru.

OBCHODNÍK
S REALITAMI

akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT, vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru.

Studium ředitelů škol
a školských zařízení

akreditované studium MŠMT, tzv. „funkční studium“

Mzdové
účetnictví

akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT

Daňový
specialista

akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT

Okamžiky ze života fakulty

PROMOCE ABSOLVENTŮ

Společná ročníková fotografie studentů znamená, že opět po roce se loučíme s absolventy kurzu oceňování nemovitostí, kteří úspěšně zakončili čtyřsemestrální studium závěrečnou zkouškou a získali tak Osvědčení o absolvování kurzu.

STUDIUM V OLOMOUCI

Strategické plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území představuje novou akreditaci Fakulty a tento studijní program budeme nabízet od roku 2021 v Olomouci. Jedná se o koncepčně připravený studijní program orientovaný na profesionály působící ve strategickém a územním managementu, odpovědné jak za rozvoj institucí, tak regionu jako celku.

TOMÁŠ PETŘÍČEK

Dne 15. srpna 2020 proběhl v polské Toruni slavnostní akademický obřad předání Jagiellońské ceny při příležitosti výročí Vysoké školy Jagiellońské. Letošním laureátem Jagiellońské ceny se stal pan Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí České republiky. Připomínáme, že v roce 2017 byl laureátem Jagiellońské ceny pan prof. Václav Klaus, prezident České republiky.

VÁCLAV KLAUS

Koperníkův Toruň přichystal předání Jagiellonské ceny prezidentu Václavu Klausovi skutečně důstojně. Kromě laudatia od profesora Górskiho z Vysoké školy Jagiellońské promluvili rovněž kujavsko-pomořský maršálek, vojvoda z Bydhošti, primátor Toruně a náměstkyně ministra školství. Před ceremoniálem zazněla dokonce i zdravice prezidenta Andrzeje Dudy, kterou sem přijel osobně odprezentovat šéf jeho poradců.

Zobrazit všechny aktuality ...

Akreditovaná
vysokoškolská studia


Vysokoškolské studium je dle právního řádu České republiky osvobozeno od DPH. Bližší podmínky naleznete v sekci "O nás" a dále "Dokumenty, vnitřní předpisy a povinně zveřejňované informace".

Rekvalifikační vzdělávání a další akreditovaná studia

Silnou stránkou Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni (dále jen „Fakulta“), je celá řada tuzemských, zahraničních i mezinárodních akreditací, které dávají absolventům jistotu validity a vysokého standardu absolvovaných studií. Z tuzemských akreditací je Fakulta akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva Vnitra České republiky s číslem akreditace AK/I-21/2016 a také akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s číslem akreditace MSMT- 35201/2019-1.

Fakulta v současné době nabízí celou řadu rekvalifikačních programů a dalších akreditovaných studií, kdy jsou naši absolventi profesionalisty ve zvoleném oboru. Všechny naše studijní programy jsou úzce propojeny s praxí a stáže a praxe jsou nedílnou součástí vzdělávacích programů. Z široké nabídky studií lze zmínit například studijní program „Oceňování nemovitostí“, jehož absolvování je nezbytnou podmínkou pro získání vázané živnosti „Oceňování majetku pro věci nemovité“, či získání kvalifikace soudního znalectví v daném oboru.

Další studijní program „Studium ředitelů škol a školských zařízení“ má za cíl připravit zájemce o výkon manažerské funkce na tuto pozici. V rámci tohoto studijního programu působí celá řada odborníků z praxe, a to ať již z oblasti vzdělávání, práva, či České školní inspekce.

Silnou stránkou Fakulty je orientace na manažerské vzdělávání. Fakulta dnes nabízí celou řadu studijních specializací pro studijní programy Master od Business Administration (MBA), Master of Public Administration (MPA), Master of Laws (LL.M.) a další. Na Fakultě v současné době studuje přes 700 studentů a doporučuje shlédnout stránku „Reference absolventů“.

INFORMACE

o Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Business Administration.


Více informací o vysoké škole naleznete na adrese www.akademiajagiellonska.pl