BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

akreditovaný program v českém i anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

akreditovaný program v českém i anglickém jazyce v prezenční i kombinované formě.

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT, vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru.

OBCHODNÍK
S REALITAMI

akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT, vedoucí k získání vázané živnosti v tomto oboru.

Master of Business Administration (MBA)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Business Administration.

Master of Public Administration (MPA)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Public Administration.

Master of Laws
(LL.M.)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Master of Laws.

Master of Science
(MSc.)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Master of Science.

Doctor of Business Administration
(DBA)

studium v zahraničním programu celoživotního vzdělávání v oblasti Doctor of Business Administration.

ZÁŘÍ 2019

Vědecký recenzovaný časopis , Management and Economic Development (IJPAMED) byl indexován do prestižní citační databáze ERIH PLUS. Tímto výzkumný tým Fakulty dosáhl dalšího milníku v realizaci tvůrčí činnosti na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské. Indexace našeho časopisu do prestižní citační databáze ERIH PLUS umožní sdílení tvůrčích poznatků s širší akademickou obcí, zejména v mezinárodním rozměru.

SRPEN 2017

Koperníkův Toruň přichystal předání Jagiellonské ceny prezidentu Václavu Klausovi skutečně důstojně. Kromě laudatia od profesora Górskiho z Vysoké školy Jagiellońské promluvili rovněž kujavsko-pomořský maršálek, vojvoda z Bydhošti, primátor Toruně a náměstkyně ministra školství. Před ceremoniálem zazněla dokonce i zdravice prezidenta Andrzeje Dudy, kterou sem přijel osobně odprezentovat šéf jeho poradců.

Akreditované
studijní programy

Vysokoškolské studium je dle právního řádu České republiky osvobozeno od DPH. Bližší podmínky naleznete v sekci "O nás" a dále "Dokumenty, vnitřní předpisy a povinně zveřejňované informace".

ŠKOLENÍ A KURZY

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva Vnitra ČR s číslem akreditace AK/I-21/2016. Spolupracujícím subjektům a partnerům nabízí cílovým skupinám úředníků, vedoucích úředníků a volených zástupců veřejné správy další vzdělávání v rámci akreditovaných vzdělávacích programů. Rovněž nabízíme ve spolupráci s mateřskou vysokou školou profesně orientované manažerské vzdělávání MBA.

Standardní podmínkou dokončení akreditovaných, či profesních programů je absolvování předepsaných tematických modulů studia a zpracování závěrečné práce. Konkrétní podmínky zakončení naleznete u detailů jednotlivých programů a kurzů.

INFORMACE

o Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

vysoká škola Jagiellońská v Toruni

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Business Administration.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese www.kj.edu.pl