Aktuality a zprávy

Srpen 2023

Dne 19. 8. 2023 slavnostně promovalo 71 absolventů dvouletého magisterského studijního programu Správa a ekonomika Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Všem absolventům srdečně blahopřejeme


Srpen 2023

Dne 19. 8. 2023 slavnostně promovalo 49 absolventů tříletého bakalářského studijního programu Správa Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Všem absolventům srdečně blahopřejeme


Červen 2023

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni se umístila na 8. místě v žebříčku hodnocení vysokých škol v Polsku.

Více ⟶


Květen 2023

Dovolte nám představit další úspěšnou skupinu absolventů akreditovaného rekvalifikačního programu MŠMT Oceňování nemovitostí. Ve Vaší praxi Vám přejeme mnoho úspěchů!


Září 2022

Po získání hodnocení kvality vysoké školy v Polsku, na úrovni B+ dochází k přejmenování Vysoké školy Jagiellońské v Toruni z Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa na Akademia Jagiellońskia w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych. Česká název – Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, zůstává zachován. Také jsme získali 17. místo v pořadí kvality mezi více než 350 vysokými školami v Polsku. Tím také získala Vysoká škola Jagiellońská akreditační práva pro udělování vědecké hodnosti Ph.D. a vědecko pedagogické hodnosti docent.


Srpen 2022

Slavnostní promoční akt absolventů bakalářských a magisterských studií

Zahájením promočního aktu začíná nejvýznamnější okamžik v životě vysoké školy, a to úspěšné vyřazení absolventů bakalářských a magisterských studií. Jsem ze srdce rád, že se zde společně setkáváme u této slavnostní události promocí, zvláště když se konají v těchto krásných prostorech Reduty s historickou tradicí. Vysoká škola Jagiellońská je etablovaná a významná instituce, sídlící v Toruni. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je její důležitou součástí. V Polské republice v uplynulých dvou letech probíhaly intenzivní evaluace vysokých škol a nyní již známe výsledky tohoto hodnocení. Vysoká škola Jagiellońská obstála v tomto náročném testu více než špičkově a získali jsme akreditační práva na doktorská studia a habilitační řízení. Bude mi velkou ctí tato studia zařadit do naší nabídky. Dnes bude promovat 58 absolventů tříletého bakalářského studijního programu Správa a 62 absolventů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Správa a ekonomika. Jsem pyšný na naše absolventy, že se jim podařilo překonat všechny studijní výzvy a nástrahy v podobě zápočtů a zkoušek a také závěrečné bakalářské či diplomové práce.

Dnešní den zaslouženě patří Vám
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, děkan


Srpen 2022

Święto Uczelni 2022

Již tradiční promoce bakalářských a magisterských absolventů Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Během tohoto slavnostního promočního aktu předal náměstek ministra Školství a vědy Polské republiky výsledky dvouleté evaluace vysokých škol v Polsku. Vysoká škola Jagiellońská obdržela skvělé hodnocení B+, stala se 17. nejkvalitnější vysokou školkou v Polsku a získala práva realizovat doktorská studia Ph.D. a habilitační řízení.


Červen 2022

Nový studijní program „Certifikace TESOL/TEFL“

Prohlubte si dovednosti výuky angličtiny jako cizího jazyka TESOL certifikátem z Vysoké školy Jagellonské, Fakulty Veřejnosprávních a ekonomických studií. V mnoha zemích světa, například Vietnamu a Číně je certifikát TESOL/TEFL nutností.

Více ⟶


Květen 2022

Společná ročníková fotografie studentů znamená, že opět po roce se loučíme s absolventy kurzu oceňování nemovitostí, kteří úspěšně zakončili čtyřsemestrální studium závěrečnou zkouškou a získali tak Osvědčení o absolvování kurzu. Přejeme všem zdárné vykročení do odhadcovské praxe a úspěšný profesní život v oboru.


Duben 2022

Nový studijní program „Studium pro asistenty pedagoga“

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí kvalifikační studium „Studium pro asistenty pedagoga“. Studium je realizováno v rámci DVPP a probíhá v souladu s § 20 odst. 1 písm. B), d), f) a odst. 2 písm. E) zákona č. 563/2004Sb a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j. MSMT- 5738/2022-4-253.

Více ⟶


Březen 2022

Nový studijní program „Speciální pedagogika“

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí kurz „Speciální pedagogika“ v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j. MSMT- 21721/2021-1-679.

Více ⟶


Únor 2022

V souvislosti se zahájením letního semestru roku 2022 také nově zahajujeme v Uherském Hradišti další běh studijního programu Studium ředitelů škol a školských zařízení. Těšíme se, snad již jen prezenčně, na setkání s Vámi!

Více ⟶


Leden 2022

Vážení zájemci o studium, dovolte abychom Vám představili novou kategorii studijních programů s názvem „KURZY“, které naleznete na liště hlavního webu www.fves.eu . Tyto kurzy pro Vás připravili zkušení praktici z oboru daní, daňové soustavy, problematiky daňových přiznání a dalších praktických témat s tímto spojených.

Aktuální nabídka kurzů ⟶


Prosinec 2021

Klidné prožití adventu a vánočních svátků Vám přeje celý tým Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Těšíme se na setkání s Vámi v roce 2022.


Prosinec 2021

S radostí Vám oznamujeme, že Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti získala dne 13.12.2021 nově akreditaci MŠMT studijního programu „Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky“, která je zařazena do systému DVPP. Č.j.: MSMT- 27071/2021-2-837.

více ⟶

Úspěšně jsme na základě značných zkušeností s realizací tohoto programu a rovněž kvalitním pedagogickým týmem opětovně získali akreditaci „Realitní zprostředkovatel (PK; v rozsahu 82 hodin teoretické výuky a 20 hodin praktické výuky)“. Číslo jednací akreditace: MSMT-25962/2021-2.

více ⟶


Listopad 2021

Nově jsme získali akreditaci MŠMT „Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování“ která je zařazena do systému DVPP. Č.j.: MSMT- 21721/2021-4-679.

více ⟶


Srpen 2021

Dne 7. srpna 2021 proběhl v polské Toruni slavnostní akademický obřad promocí absolventů Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Součástí tohoto slavnostního dne bylo také udílení Jagiellońské ceny a ocenění „Professor Honorowy“, kdy letošním laureátem za českou stranu byl vážený pan PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora České republiky. Ve svém projevu akcentoval význam mezinárodní spolupráce, vzdělávání a zejména evaluaci kvality vzdělávacích procesů.


Srpen 2021

S radostí Vám oznamujeme, že dne 8. srpna 2021 proběhl slavnostní promoční akt absolventů bakalářských a magisterských studijních programů Správa a ekonomika Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Tato významná slavnostní událost se konala v historických prostorách Reduty v Uherském Hradišti.

Promoce na YouTube ⟶


ČERVENEC 2021

Představuje dva nové akreditované studijní programy Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů 2.stupně základní školy a střední školy a Učitel odborných předmětů pro střední školy v rámci systému DVPP.

Toto studium probíhá v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním růstu pedagogických pracovníků.


ČERVENEC 2021

Získali jsme akreditaci pro studia MBA, MPA, MSc., LL.M. a DBA od organizace American Association for Higher Education and Accreditation.


LEDEN 2021

Představuje novou akreditaci Fakulty "Strategické plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území". Tento studijní program budeme nabízet od roku 2021 v Olomouci. Jedná se o koncepčně připravený studijní program orientovaný na profesionály působící ve strategickém a územním managementu, odpovědné jak za rozvoj institucí, tak regionu jako celku.


SRPEN 2020

Dne 15. srpna 2020 proběhl v polské Toruni slavnostní akademický obřad předání Jagiellońské ceny při příležitosti výročí Vysoké školy Jagiellońské. Letošním laureátem Jagiellońské ceny se stal pan Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí České republiky. Připomínáme, že v roce 2017 byl laureátem Jagiellońské ceny pan prof. Václav Klaus, prezident České republiky.

Vážený pan Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí České republiky a laureát Jagiellońské ceny pro rok 2020 ve svém slavnostním projevu zdůraznil význam spolupráce České a Polské republiky, zejména v širším kontextu Evropské unie a užším kontextu V4. Neopomněl zmínit významné historické milníky česko-polské spolupráce a řadu společných historických prvků.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni působí v Uherském Hradišti od roku 2017. V současné době nabízí bakalářský studijní program Správa, magisterský studijní program Správa a ekonomika. Rovněž se zaměřuje na manažerská studia Master of Business Administration (MBA), či rekvalifikační programy Oceňování nemovitostí a další. V současné době na Fakultě studuje přes 700 studentů.


SRPEN 2020

Dne 8. 8. 2020 proběhl slavností promoční akt absolventů bakalářského studijního programu Správa a magisterského studijního programu Správa a ekonomika v prostorách Reduty v Uherském Hradišti.

Promočního aktu se zúčastnilo 41 absolventů bakalářského studijního programu, 6 studentů magisterského studijního programu a hosté. Slavnostní promoční akt proběhl pod záštitou paní děkanky Dr. Joanny Szymzak-Gorské, děkanky Fakulty sociálních studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni a doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., děkana Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Více informací a fotografií ze slavnostního promočního aktu naleznete na facebooku fakulty.


DUBEN 2020

Studujte, v České republice zcela unikátní kombinaci, akreditovaného manažerského studia Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy „Studium ředitelů škol a školských zařízení“ společně se studijním programem MBA ve Vzdělávání a správě. Tyto dva akreditované studijní programy za jednotnou cenu 39.000,- Kč.

více ⟶


ZÁŘÍ 2019

Vědecký recenzovaný časopis International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED) byl indexován do prestižní citační databáze ERIH PLUS. Tímto výzkumný tým Fakulty dosáhl dalšího milníku v realizaci tvůrčí činnosti na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské. Indexace našeho časopisu do prestižní citační databáze ERIH PLUS umožní sdílení tvůrčích poznatků s širší akademickou obcí, zejména v mezinárodním rozměru.


ZÁŘÍ 2019

Přihlaste se do nově otevřených akreditovaných rekvalifikačních programů: "Účetnictví", "Daňový specialista" a "Mzdové účetnictví". Výuka bude probíhat od 19. 10. 2019 v Olomouci. Přihlášky přijímáme do 10.10.2019. Více informací najdete v sekci Rekvalifikační programy.


SRPEN 2019

Dne 12. 10. 2019 bude zahájena v Olomouci výuka akreditovaného rekvalifikačního kurzu Oceňování nemovitostí. Přihlášky do kurzu přijímáme do 20. 9. 2019.

Zájemci o studium si mohou přijít poslechnout dne 11. 9. 2019 v Olomouci prezentaci děkana Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA o podrobnostech studia akreditovaného kurzu Oceňování nemovitostí.

více ⟶


DUBEN 2019

Přijímáme přihlášky do bakalářského i magisterského studia. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 15. září 2019. (po aktualizaci je nově 30. září 2019)


ÚNOR 2019

V měsíci únoru jsme dle plánu spustili vlastní elektronický studijní systém na internetu, který umožní studentům lepší orientaci v jejich studiu a také usnadní komunikaci se studijním oddělením. Studijní sekce je určena pouze pro stávající studenty, kteří ji naleznou na zabezpečené adrese: https://system.fves.eu.


ZÁŘÍ 2018

Zimní semestr akademického roku 2018/2019 bude zahájen 1. 10. 2018 a ukončen 28. 2. 2019.


ČERVENEC 2018

Získali jsme DV SSL Certifikát od certifikační autority (CA) pro zabezpečené připojení naší webové stránky k prokázání a potvrzení identity. Další novinkou je, že jsme spustili nový elektronický studijní systém s ukazatelem stavu studia pro studenty programu MBA.


DUBEN 2018

Od začátku dubna máme zbrusu nový moderní web, který je rychlejší, přehlednější a také optimalizovaný pro mobilní zařízení. Současně se nám také podařilo sladit grafickou podobu webu s Vysokou školou Jagiellońskou v Toruni.


BŘEZEN 2018

Další první ročník studia pro bakalářské studijní programy, magisterské studijní programy a Oceňování nemovitostí budeme otevírat k 1. 10. 2018, přijímací řízení k zahájení studia od tohoto data bude zahájeno k 1. 1. 2018.

Ke studiu programu MBA je možno se přihlašovat průběžně. Studijní skupiny pro distanční (online) formu studia zahajujeme každý měsíc.


SRPEN 2017

Koperníkův Toruň přichystal předání Jagiellonské ceny prezidentu Václavu Klausovi skutečně důstojně. Kromě laudatia od profesora Górskiho z Vysoké školy Jagiellońské promluvili rovněž kujavsko-pomořský maršálek, vojvoda z Bydhošti, primátor Toruně a náměstkyně ministra školství. Před ceremoniálem zazněla dokonce i zdravice prezidenta Andrzeje Dudy, kterou sem přijel osobně odprezentovat šéf jeho poradců. Poláci si českého exprezidenta evidentně velmi váží. I to jest bardzo dobre.


ČERVEN 2017

Dovolte, abychom Vás informovali, že naším profesním partnerem pro realizaci studijních oborů Správa v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami v bakalářském a Ekonomika a správa v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami magisterském stupni se stala společnost RE / MAX Česká republika.


ČERVEN 2017

Dne 12. června 2017 bylo slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a vytvoření partnerství mezi Českým svazem včelařů, z. s., okresní organizace Zlín a Krajský koordinační výbor Zlínského kraje, ČSV, z. s. a Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Uzavření Memoranda vytváří prostor pro komunikaci, konzultaci, spojování úsilí a dosahování přínosných výsledků ze společných aktivit ve prospěch rozvíjení oboru včelařství ve všech jeho aspektech.


ČERVEN 2017

Dovolte, abychom Vás informovali, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 2. 6. 2017 udělilo Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti akreditaci na základě § 108 zákona č. 435 / 2004 Sb. o zaměstnanosti s názvem "Oceňování nemovitostí". Bližší informace o této akreditaci naleznete v záložce ŠKOLENÍ A KURZY, kdy program Oceňování nemovitostí pro Vás nabídneme se zahájením výuky od října 2017 v Uherském Hradišti a Olomouci.