Aktuality a zprávy

PROMOCE ABSOLVENTŮ MGR

srpen 2023

Dne 19. srpna 2023 slavnostně promovalo 71 absolventů dvouletého magisterského studijního programu Správa a ekonomika Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Všem absolventům srdečně blahopřejeme.
Více ⟶

PROMOCE ABSOLVENTŮ BC

srpen 2023

Dne 19. srpna 2023 slavnostně promovalo 49 absolventů tříletého bakalářského studijního programu Správa Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Všem absolventům srdečně blahopřejeme.
Více ⟶

HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL V POLSKU

červen 2023

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni se umístila na 8. místě v žebříčku hodnocení vysokých škol v Polsku.
Více ⟶

GRATULUJEME ABSOLVENTŮM

květen 2023

Dovolte nám představit další úspěšnou skupinu absolventů akreditovaného rekvalifikačního programu MŠMT Oceňování nemovitostí. Ve Vaší praxi Vám přejeme mnoho úspěchů!
Více ⟶

PŘEJMENOVÁNÍ ŠKOLY

září 2022

Po získání hodnocení kvality vysoké školy v Polsku, na úrovni B+ dochází k přejmenování Vysoké školy Jagiellońské v Toruni z Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa na Akademia Jagiellońskia w Toruniu – Akademia Nauk Stosowanych. Česká název zůstává zachován. Také jsme získali 17. místo v pořadí kvality mezi více než 350 vysokými školami v Polsku. Navíc škola získala akreditační práva pro udělování hodnosti Ph.D. a docent.
Více ⟶

SLAVNOSTNÍ PROMOCE

srpen 2022

Zahájením promočního aktu začíná nejvýznamnější okamžik v životě vysoké školy, a to úspěšné vyřazení absolventů bakalářských a magisterských studií. Dnes promovalo 58 absolventů tříletého bakalářského studijního programu Správa a 62 absolventů dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Správa a ekonomika.
Více ⟶

ŚWIĘTO UCZELNI 2022

srpen 2022

Již tradiční promoce bakalářských a magisterských absolventů Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Během tohoto slavnostního promočního aktu předal náměstek ministra Školství a vědy Polské republiky výsledky dvouleté evaluace vysokých škol v Polsku. Vysoká škola Jagiellońská obdržela skvělé hodnocení B+, stala se 17. nejkvalitnější vysokou školkou v Polsku a získala práva realizovat doktorská studia Ph.D. a habilitační řízení.
Více ⟶

NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM „CERTIFIKACE TESOL/TEFL“

červen 2022

Prohlubte si dovednosti výuky angličtiny jako cizího jazyka TESOL certifikátem z Vysoké školy Jagellonské, Fakulty Veřejnosprávních a ekonomických studií. V mnoha zemích světa, například Vietnamu a Číně je certifikát TESOL/TEFL nutností.
Více ⟶

ABSOLVENTI KURZU OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

květen 2022

Společná ročníková fotografie studentů znamená, že opět po roce se loučíme s absolventy kurzu oceňování nemovitostí, kteří úspěšně zakončili čtyřsemestrální studium závěrečnou zkouškou a získali tak Osvědčení o absolvování kurzu. Přejeme všem zdárné vykročení do odhadcovské praxe a úspěšný profesní život v oboru.
Více ⟶

NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM „STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA“

duben 2022

Nově nabízíme kvalifikační studium „Studium pro asistenty pedagoga“. Studium je realizováno v rámci DVPP v souladu s § 20 odst. 1 písm. B), d), f) a odst. 2 písm. E) zákona č. 563/2004Sb a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., akreditované MŠMT na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Více ⟶

NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM „SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA“

březen 2022

Nově nabízíme kurz „Speciální pedagogika“ v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Více ⟶

NOVÝ PROGRAM STUDIUM ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

únor 2022

V souvislosti se zahájením letního semestru roku 2022 také nově zahajujeme v Uherském Hradišti další běh studijního programu Studium ředitelů škol a školských zařízení. Těšíme se, snad již jen prezenčně, na setkání s Vámi!
Více ⟶

NOVÉ STUDIJNÍ KURZY

leden 2022

Vážení zájemci o studium, dovolte abychom Vám představili novou kategorii studijních programů s názvem „KURZY“, které naleznete na liště hlavního webu www.fves.eu . Tyto kurzy pro Vás připravili zkušení praktici z oboru daní, daňové soustavy, problematiky daňových přiznání a dalších praktických témat s tímto spojených.
Aktuální nabídka kurzů ⟶

KLIDNÉ PROŽITÍ ADVENTU A VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

prosinec 2021

Klidné prožití adventu a vánočních svátků Vám přeje celý tým Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Těšíme se na setkání s Vámi v roce 2022.
Více ⟶

STUDIUM PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

prosinec 2021

S radostí Vám oznamujeme, že Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti získala dne 13.12.2021 nově akreditaci MŠMT studijního programu „Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky“, která je zařazena do systému DVPP.
Aktuální nabídka kurzů ⟶

AKREDITACE REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

prosinec 2021

Úspěšně jsme na základě značných zkušeností s realizací tohoto programu a rovněž kvalitním pedagogickým týmem opětovně získali akreditaci Realitní zprostředkovatel (PK; v rozsahu 82 hodin teoretické výuky a 20 hodin praktické výuky).
Aktuální nabídka kurzů ⟶

NOVĚ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

listopad 2021

Nově jsme získali akreditaci MŠMT „Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování“ která je zařazena do systému DVPP.
Aktuální nabídka kurzů ⟶

PROFESSOR HONOROWY

srpen 2021

Dne 7. srpna 2021 proběhl v polské Toruni slavnostní akademický obřad promocí absolventů Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Součástí tohoto slavnostního dne bylo také udílení Jagiellońské ceny a ocenění „Professor Honorowy“, kdy letošním laureátem byl PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora ČR. Ve svém projevu akcentoval význam mezinárodní spolupráce a zejména evaluaci kvality vzdělávacích procesů.

PROMOCE

srpen 2021

S radostí Vám oznamujeme, že dne 8. srpna 2021 proběhl slavnostní promoční akt absolventů bakalářských a magisterských studijních programů Správa a ekonomika Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Tato významná slavnostní událost se konala v historických prostorách Reduty v Uherském Hradišti.
Promoce na YouTube ⟶

NOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

červenec 2021

Představuje dva nové akreditované studijní programy Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů 2.stupně základní školy a střední školy a Učitel odborných předmětů pro střední školy v rámci systému DVPP. Toto studium probíhá v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním růstu pedagogických pracovníků.

AKREDITACE AAHEA

červenec 2021

Získali jsme akreditaci pro studia MBA, MPA, MSc., LL.M. a DBA od organizace American Association for Higher Education and Accreditation.

NOVÝ STUDIJNÍ PROGRAM

leden 2021

Představuje novou akreditaci Fakulty "Strategické plánování a řízení rozvoje veřejných organizací a území". Tento studijní program budeme nabízet od roku 2021 v Olomouci. Jedná se o koncepčně připravený studijní program orientovaný na profesionály působící ve strategickém a územním managementu, odpovědné jak za rozvoj institucí, tak regionu jako celku.

PŘEDÁNÍ JAGIELLOŃSKÉ CENY

srpen 2020

Dne 15. srpna 2020 proběhl v polské Toruni slavnostní akademický obřad předání Jagiellońské ceny při příležitosti výročí Vysoké školy Jagiellońské. Letošním laureátem se stal pan Tomáš Petříček, Ph.D., ministr zahraničních věcí ČR. Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni působí od roku 2017. V současné době nabízí bakalářský a magisterský studijní program, studia MBA a rekvalifikační programy. V současné době na Fakultě studuje přes 700 studentů.

PROMOCE

srpen 2020

Dne 8. 8. 2020 proběhl slavností promoční akt absolventů bakalářského a magisterského studijního programu v prostorách Reduty v Uherském Hradišti. Slavnostní promoční akt proběhl pod záštitou paní děkanky Dr. Joanny Szymzak-Gorské, děkanky Fakulty sociálních studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni a doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., děkana Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

UNIKÁTNÍ BALÍČEK

duben 2020

Studujte, v České republice zcela unikátní kombinaci, akreditovaného manažerského studia Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy „Studium ředitelů škol a školských zařízení“ společně se studijním programem MBA ve Vzdělávání a správě. Tyto dva akreditované studijní programy za jednotnou cenu 39.000,- Kč.
Více ⟶

ČASOPIS IJPAMED

září 2019

Vědecký recenzovaný časopis International Journal of Public Administration, Management and Economic Development (IJPAMED) byl indexován do prestižní citační databáze ERIH PLUS. Tímto výzkumný tým Fakulty dosáhl dalšího milníku v realizaci tvůrčí činnosti na Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské. Indexace našeho časopisu do prestižní citační databáze ERIH PLUS umožní sdílení tvůrčích poznatků s širší akademickou obcí, zejména v mezinárodním rozměru.

NOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

září 2019

Přihlaste se do nově otevřených akreditovaných rekvalifikačních programů: "Účetnictví", "Daňový specialista" a "Mzdové účetnictví". Výuka bude probíhat od 19. října 2019 v Olomouci. Přihlášky přijímáme do 10. října 2019. Více informací najdete v sekci Rekvalifikační programy.

KURZ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V OLOMOUCI

srpen 2019

Dne 12. října 2019 bude zahájena v Olomouci výuka akreditovaného rekvalifikačního kurzu Oceňování nemovitostí. Přihlášky do kurzu přijímáme do 20. září 2019. Zájemci o studium si mohou přijít poslechnout dne 11. září 2019 v Olomouci prezentaci děkana Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA o podrobnostech studia akreditovaného kurzu Oceňování nemovitostí.

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO I MAGISTERSKÉHO STUDIA

duben 2019

Přijímáme přihlášky do bakalářského i magisterského studia. Nejzazší termín pro podání přihlášky je 15. září 2019. (po aktualizaci je nově 30. září 2019)

NOVÝ STUDIJNÍ SYSTÉM

únor 2019

V měsíci únoru jsme dle plánu spustili vlastní elektronický studijní systém na internetu, který umožní studentům lepší orientaci v jejich studiu a také usnadní komunikaci se studijním oddělením. Studijní sekce je určena pouze pro stávající studenty, kteří ji naleznou na SSL zabezpečené url adrese.
Více ⟶

INFORMACE K ZIMNÍMU SEMESTRU

září 2018

Zimní semestr akademického roku 2018/2019 bude zahájen 1. října 2018 a ukončen 28. února 2019.

DV SSL CERTIFIKÁT

červenec 2018

Získali jsme DV SSL Certifikát od certifikační autority (CA) pro zabezpečené připojení naší webové stránky k prokázání a potvrzení identity. Další novinkou je, že jsme spustili nový elektronický studijní systém s ukazatelem stavu studia pro studenty programu MBA.

NOVÝ WEB

duben 2018

Od začátku dubna máme zbrusu nový moderní web, který je rychlejší, přehlednější a také optimalizovaný pro mobilní zařízení. Současně se nám také podařilo sladit grafickou podobu webu s Vysokou školou Jagiellońskou v Toruni.

INFORMACE K ZAHÁJENÍ STUDIA

březen 2018

Další první ročník studia pro bakalářské studijní programy, magisterské studijní programy a Oceňování nemovitostí budeme otevírat k 1. října 2018, přijímací řízení k zahájení studia od tohoto data bude zahájeno k 1. ledna 2018.

Ke studiu programu MBA je možno se přihlašovat průběžně. Studijní skupiny pro distanční (online) formu studia zahajujeme každý měsíc.

PŘEDÁNÍ JAGIELLONSKÉ CENY

srpen 2017

Koperníkův Toruň přichystal předání Jagiellonské ceny prezidentu Václavu Klausovi skutečně důstojně. Kromě laudatia od profesora Górskiho z Vysoké školy Jagiellońské promluvili rovněž kujavsko-pomořský maršálek, vojvoda z Bydhošti, primátor Toruně a náměstkyně ministra školství. Před ceremoniálem zazněla dokonce i zdravice prezidenta Andrzeje Dudy, kterou sem přijel osobně odprezentovat šéf jeho poradců. Poláci si českého exprezidenta evidentně velmi váží. I to jest bardzo dobre.

PROFESNÍ PARTNER

červen 2017

Dovolte, abychom Vás informovali, že naším profesním partnerem pro realizaci studijních oborů Správa v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami v bakalářském a Ekonomika a správa v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami magisterském stupni se stala společnost RE / MAX Česká republika.

MEMORANDUM

červen 2017

Dne 12. června 2017 bylo slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a vytvoření partnerství mezi Českým svazem včelařů, z. s., okresní organizace Zlín a Krajský koordinační výbor Zlínského kraje, ČSV, z. s. a Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro komunikaci, konzultaci, spojování úsilí a dosahování přínosných výsledků ze společných aktivit ve prospěch rozvíjení oboru včelařství ve všech jeho aspektech.

NOVÁ AKREDITACE

červen 2017

Dovolte, abychom Vás informovali, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 2. června 2017 udělilo Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti akreditaci na základě § 108 zákona č. 435 / 2004 Sb. o zaměstnanosti s názvem "Oceňování nemovitostí". Bližší informace o této akreditaci naleznete v záložce ŠKOLENÍ A KURZY, kdy program Oceňování nemovitostí pro Vás nabídneme se zahájením výuky od října 2017 v Uherském Hradišti a Olomouci.