Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Speciální pedagogika

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí kurz „Speciální pedagogika“ v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j. MSMT- 21721/2021-1-679.


Akreditovaný kurz

PROFIL ABSOLVENTA KURZU:

Akreditovaný kurz je určen kvalifikovaným učitelům, vychovatelům, učitelům odborného výcviku a praktického vyučování a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti speciální pedagogiky. Absolvent získá dovednosti a znalosti v oblasti speciální pedagogiky a vzdělávání osob s hendikepem.

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium v oblasti pedagogických věd.

Studium probíhá v souladu § 7 odst. 2 písm. c); § 8 odst. 2 písm. d), § 9 odst. 7 písm. a); § 15; § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

VSTUPNÍ POŽADAVKY:

Doklad o odborné kvalifikaci pro výkon přímé pedagogické činnosti dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (uchazeč o studium dokládá jako součást přihlášky ke studiu).

PŘEHLED STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ:

Speciální pedagogika se zabývá zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání osob lidí s hendikepem, čemuž je uzpůsobena skladba studijních modulů. Studenti se zabývají například základními právními předpisy, pedagogickým procesem a souvisejícími aspekty.

MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

CENA KURZU:

  • Cena kurzu je 33.000 Kč.
  • Cena je konečná, vzdělávání je osvobozeno od DPH.
  • Studium je možné hradit ve splátkách 11.000 Kč za jeden semestr.
  • Studijní literatura, ubytování a stravování nejsou obsaženy v ceně studia.
  • Podklady ke studiu jsou zahrnuty v ceně studia.

INFORMACE O STUDIU:

  • Délka studia: 3 semestry
  • Termín zahájení studia: Studium nebude od roku 2024 realizováno.
  • Frekvence výuky: 2 soboty v měsíci v čase 9:00 – cca 17:00 hod.
  • Forma výuky: výuka probíhá prezenční formou. Všechny výukové dny jsou přenášeny živě online.
  • Forma zakončení: závěrečná práce

DOKUMENTY:

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty. Můžete také využít rychlou on-line přihlášku.

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401