Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Speciální pedagogika

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí kurz „Speciální pedagogika“ v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j. MSMT- 21721/2021-1-679.


Akreditovaný kurz

PROFIL ABSOLVENTA KURZU:

Akreditovaný kurz je určen kvalifikovaným učitelům, vychovatelům, učitelům odborného výcviku a praktického vyučování a dalším pedagogickým pracovníkům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v oblasti speciální pedagogiky. Absolvent získá dovednosti a znalosti v oblasti speciální pedagogiky a vzdělávání osob s hendikepem.
Program je akreditován v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium v oblasti pedagogických věd.

MÍSTO VÝUKY:

  • Uherské Hradiště, Olomouc
  • Moderní učebny ve výukové budově s možností parkování
  • V blízkosti centra Uherského Hradiště, respektive Olomouce
  • Bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky

PŘEHLED STUDIJNÍCH PŘEDMĚTŮ:

Speciální pedagogika se zabývá zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání osob lidí s hendikepem, čemuž je uzpůsobena skladba studijních modulů. Studenti se zabývají například základními právními předpisy, pedagogickým procesem a souvisejícími aspekty.

HODINOVÁ DOTACE A FORMA ZAKONČENÍ

Přímá výuka, forma zakončení: závěrečná práce.

CENA KURZU A TERMÍNY:

Začátek další výuky kurzu bude během září 2022. Termíny budou v předstihu upřesněny.

Cena kurzu je 33.000 Kč. Cena je konečná, vzdělávání je osvobozeno od DPH.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.