Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Studium pro asistenty pedagoga

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí kvalifikační studium „Studium pro asistenty pedagoga“. Studium je realizováno v rámci DVPP a probíhá v souladu s § 20 odst. 1 písm. B), d), f) a odst. 2 písm. E) zákona č. 563/2004Sb a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j. MSMT- 5738/2022-4-253.


Akreditovaný kurz

CÍLOVÁ SKUPINA:

Pracovníci, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU:

 • Úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání
 • Podání přihlášky
 • Uhrazení alespoň jedné splátky školného

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přijímáme přihlášky do studia se začátkem výuky říjen 2022. Kapacita omezena!

INFORMACE O STUDIU:

 • Délka studia: 2 semestry; 130 hodin (90 hod. přímá výuka, 40 hodin pedagogická praxe)
 • Datum zahájení studia: vždy v říjnu kalendářního roku
 • Výukové termíny: sobota
 • Forma výuky: výuka probíhá prezenční formou. Součástí výuky je reflektovaná a řízená praxe

 

VÝSTUPNÍ DOKLAD:

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent Osvědčení.

CENA KURZU:

Celková cena za studium je 9.900 Kč. Úhradu školného je možné rozdělit do dvou splátek po 4.950 Kč splatných vždy před začátkem semestru.

Upozornění: cena za studium je zcela konečná, nečekají na Vás skryté poplatky a platby, kdy si jiné instituce účtují poplatek za přihlášku ke studiu, poplatky za dílčí a závěrečnou zkoušku, poplatek za praxi, či poplatek za obhajobu závěrečné práce.


Termíny výuky:

Zimní semestr v Olomouci 2022:

 • 19.11.2022
 • 03.12.2022
 • 14.01.2023
 • 28.01.2023
 • 11.02.2023

Letní semestr v Olomouci 2023:

 • 25.02.2023
 • 11.03.2023
 • 25.03.2023

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty. Můžete také využít rychlou on-line přihlášku. Po odeslání přihlášky budete kontaktováni Studijním oddělením ve věci dalších podkladů a obdržíte sadu informací ke studiu.

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401