Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Studium pro výchovné poradce

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti nabízí kvalifikační studium „Studium pro výchovné poradce“. Studium je realizováno v rámci DVPP a probíhá v souladu s § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických praovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Akreditovaný kurz

CÍLOVÁ SKUPINA:

Studium je určeno učitelům, kteří vykonávají (nebo by chtěli vykonávat) funkci výchovného poradce ve škole.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU:

 • Úspěšně ukončený magisterský studijní program učitelských oborů (druh aprobace není rozhodující)
 • Dvouletá pedagogická praxe
 • Podání přihlášky
 • Uhrazení alespoň jedné splátky školného

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity učebny nebo termínu začátku výuky. Kapacita omezena!

INFORMACE O STUDIU:

 • Studium je čtyřsemestrální
 • Délka studia: 259 hodin (229 hod. přímá i nepřímá výuka formou přednášek a seminářů, 30 hodin praxe v akreditovaných školských poradenských zařízeních)
 • Termín zahájení studia: 5. října 2024, 9:00 hod.
 • Frekvence výuky: 2 soboty v měsíci v čase 9:00 – cca 17:00 hod.
 • Forma výuky: výuka probíhá prezenční formou. Všechny výukové dny jsou přenášeny živě online.
 • Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou.

MÍSTO VÝUKY:

 • Studium je realizováno v Olomouci.
 • Moderní učebny s výbornou dostupností parkování.
 • Občerstvení v průběhu celé výuky v ceně kurzu: voda, čaj, káva, drobné občerstvení (oběd není zahrnut).
 • Bezplatné připojení k Wi-Fi po celou dobu výuky.

MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

CENA KURZU:

Celková cena za studium je 26.000 Kč. Úhradu školného je možné rozdělit do čtyř splátek po 6.500 Kč splatných vždy před začátkem semestru.

Upozornění: cena za studium je zcela konečná, nečekají na vás skryté poplatky a platby, kdy si jiné instituce účtují poplatek za přihlášku ke studiu, poplatky za dílčí a závěrečnou zkoušku, poplatek za praxi, či poplatek za obhajobu závěrečné práce.

Podmínky zakončení studia:

 • Účast na přednáškách a seminářích
 • Absolvování 30 hodin praxe v akreditovaných školských poradenských zařízeních
 • Zpracování a obhajoba závěrečné práce
 • Absolvování závěrečné zkoušky

DOKUMENTY:

VÝSTUPNÍ DOKLAD:

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu v systému DVPP.

WORKSHOP KE STUDIJNÍMU PROGRAMU:

Termín konání: 10. 9. 2024 (úterý) v 18:00-19:00 hod.
Místo: BEA Campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1

Zájemci o studium kurzu Studium pro asistenty pedagoga si mohou přijít poslechnout prezentaci děkana Fakulty doc. RNDr. PhDr. Oldřicha Hájka, Ph.D., MBA, o podrobnostech studia akreditovaného programu.


ÚČAST JE BEZPLATNÁ.
Prosíme zájemce o potvrzení účasti na workshopu na e-mailu studium@fves-olomouc.cz.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU


Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu nebo v tištěné podobně poštou na adresu fakulty. Můžete také využít rychlou on-line přihlášku.

DALŠÍ INFORMACE:
Mgr. Markéta Dušková
studijní koordinátor FVES - Olomouc
E-mail: marketa.duskova@fves-olomouc.cz
Tel.: +420 605 106 401