Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Bakalářský studijní obor Správa

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa" je určen všem studujícím, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech. Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů volitelných.

Předměty společného základu studují všichni studenti bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky věnované základům právních a správních věd, základům ekonomických věd a financí, základům managementu, řízení a marketingu, základům psychologie, sociologie a komunikace, a metodickým základům odborné činnosti. Pozornost je rovněž věnována evropskému kontextu problematiky.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů volitelných. Tyto předměty si studující volí podle svého odborného zájmu a zaměřují se na dvě hlavní oblasti:

 • oblast dobré veřejné správy (např. principy dobré veřejné správy, etika ve veřejné správě, ochrana duševního vlastnictví, lidská práva, public relations a další),
 • a oblast veřejných politik a územního rozvoje (např. veřejné politiky České republiky a Evropské unie, strategické řízení ve veřejné správě, sociální ekonomika a politika, environmentální ekonomika a politika, území plánování a územní rozvoj a další).

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost širokého uplatnění na odborných a specializovaných pozicích v oblasti správy (např. referentské pozice, pozice projektového manažera a další) v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, jako jsou:

 • orgány veřejné správy (např. obecní úřady, krajské úřady, územní a ústřední orgány státní správy a další),
 • veřejné a soukromé subjekty působící v oblasti územního rozvoje, stejně jako v oblasti přípravy projektů,
 • neziskové organizace působící v různých oblastech zájmu (např. vzdělávání, sociální oblast, kultura a další),
 • malé a středně velké podniky, stejně jako velké podniky.

Ke stažení


DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

 • Jazyk výuky: český/anglický
 • Standardní délka studia: 3 roky, tj. 6 semestrů
 • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma.
 • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba bakalářské práce a závěrečné zkoušky
 • Poplatky: bakalářské studium je zpoplatněno částkou 45.000 Kč za rok studia.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Do bakalářského studia je možné zaslat přihlášku do 30. listopadu 2024.

Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.